سایت جامع آموزش و پژوهش

پروژه های پژوهشی

مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیر عامل کشور در نظر دارد تعداد محدودی از پروژه های پژوهشی در حوزه زیستی، سایبری، پرتوی، شیمیایی و فنی و مهندسی را به مراکز و دانشگاه های ذیصلاح واگذار نماید. لذا درصورت تمایل به همکاری با این مرکز ، درخواست خود را در قالب نامه به شماره 66978229-021 فکس نمایند.