سایت جامع آموزش و پژوهش

کارشناسی

رشته های پدافند غیرعامل در مقطع کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام می گردد که بیشتر مختص شاغلین نیروهای مسلح بوده و فقطنیروهای مسلح امکان ثبت نام در این رشته‌ها دارند.

دانشگاه‌های علمی کاربردی که رشته پدافندغیرعامل در مقاطع کارشناسی را ثبت نام می‌کنند به شرح زیر می‌باشد:

  1. دانشگاه علمی کاربردی شهید صیاد شیرازی    www.uast.ac.ir
  2. دانشگاه علمی کاربردی شهید دستواره
  3. دانشگاه علمی کاربردی محمد رسول الله (ص)      https://avije.org
  4. دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی: وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اساسنامه مؤسسه را تصویب کرد و این مؤسسه به صورت رسمی به عنوان دومین مجموعه دانشگاهی ناجا در آمد. هدف اصلی مؤسسه، حرفه‌ای‌سازی کارکنان ناجاست یعنی ایجاد سازوکارهایی که این افراد در رشته‌های خاص متناسب با شغلشان تحصیل کنند