سایت جامع آموزش و پژوهش

صدور مجوز مطالعات فنی

متن اطلاعیه

1-شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های تخصصی (معماری و شهرسازی، راه و ترابری، مهندسی آب) با تکمیل مدارک به شرح ذیل و مراجعه به اداره کل پدافند غیر عامل استان مربوطه (واقع در ساختمان استانداری)، می توانند نسبت به اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های ذکر شده اقدام نمایند.

الف) مدارکی که باید به صورت پرینت شده به اداره کل پدافند غیر عامل استان ارسال شود:

1.1-رو گرفت برابر اصل شده گواهینامه سازمان برنامه و بودجه

1.2-اصل در خواست شرکت مبنی بر احراز صلاحیت در گروه و تخصص درخواستی (تخصص های در خواستی باید منطبق با تخصص های اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه باشد).

1.3-روگرفت اساسنامه شرکت برابر اصل شده(2سری)

1.4-روگرفت آگهی تاسیس و تغییرات دو سال اخیر شرکت، برابر اصل شده(2سری)

1.5-رو گرفت برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره (2سری)

1.6-کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل، برابر اصل شده

1.7-کپی قرار داد شرکت با اعضاء تیم فنی معرفی شرکت در تخصص درخواستی

1.8-کپی قرار داد بیمه ای تیم فنی شرکت (بیمه رد شده برای فرد، توسط شرکت)

لازم به ذکر است، مدارک ذکر شده در بالا باید اسکن و در CD قرار داده شود.

ب) مدارکی که باید در لوحه فشرده ارائه شود: این مدارک در قالب CD (به شرح پیوسته)، می بایست پس از دانلود در سایت تکمیل و به سازمان ارسال شود.

2-شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های (نفت و گاز، انرژی(برق) ،صنعت، معدن وتخصص های مشترک)،با تکمیل مدارک بند الف و ب، و مراجعه و یا رسال مدارک مذکور به سازمان پدافند غیر عامل (معاونت فنی و نظامات)، می توانند در خواست خود را جهت اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های ذکر شده ارائه نمایند.

توضیحات:

توضیح 1) هر گونه تغییرات در اعضائ هیئت مدیره باید بلافاصله به اداره پدافند غیر عامل کل استان و سازمان پدافند غیر عامل به انضمام مدارک زیر ارسال شود:

1-کپی صفحات شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده فرد تغییر کرده(پرینت واسکن در )

2-کپی مدرک تحصیلی برابر اصل شده فرد تغییر کرده(پرینت و اسکن در )

3-کپی آگهی تغییرات شرکت (پرینت و اسکن در CD)

توضیح 2)هر گونه تغییرات در اعضائ تیم فنی شرکت، باید بلافاصله به اداره کل پدافند غیر عامل استان و سازمان پدافند غیر عامل به انضمام مدارک زیر ارسال شود:

1-کپی صفحات شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده فرد تغییر کرده(پرینت واسکن در CD)

2-کپی مدارک تحصیلی برابر اصل شده فرد تغییر کرده(پرینت و اسکن در CD)

3-رزومه تحصیلی و کاری فرد تغییر کرده (پرینت و اسکن درCD)

4-کپی قرار داد فرد تغییر کرده با شرکت(پرینت و اسکن در CD )

5-کپی قرار داد بیمه ای فرد تغییر کرده(پرینت و اسکن در CD )

توضیح3) شرکت پس از اخذ گواهینامه از این سازمان ملزم است، اطلاعت مربوط به فرم های شماره 1و2رابه صورت سه ماهه به روز رسانی کرده و به این سازمان (معاونت فنی و نظامات) ارسال نماید، چنانچه تغییراتی در مدت زمان 3 سه ماهه در شرکت رخ داد ،تغییرات با رنگ قرمز در گزارش جدید مشخص شود.

لازم به ذکر است ارسال به موقع هر گزارش، کسب یک امتیاز مثبت و عدم ارسال به موقع گزارشات، کسب یک امتیاز منفی را برای شرکت در پی خواهد داشت.

توضیح 4) تکمیل فایل ها در هر گروه باید به صورت مجزا انجام شود، به عنوان مثال،چنان چه شرکتی در دو گروه تخصصی دارای گواهینامه از سازمان برنامه و بودجه باشد شرایط ذکر شده در بالا را دارا باشد، فرم های زیر باید دو سری تهیه شود.

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید

آمار و اطلاعات شرکت ها

تیم فنی