سایت جامع آموزش و پژوهش

دوره آموزشی عمومی

براساس ابلاغیۀ معاونت توسعه و نیروی انسانی ریاست ‌جمهوری و مصوبات سازمان پدافند غیرعامل کشور، دورۀ آموزش عمومی شامل دروس و سرفصل‌هایی است که از طرف سازمان پدافندغیرعامل کشور، 12ساعت برای کارکنان، کارشناسان و6 ساعت مدیران میانی و مدیران ارشد تدریس می‌شود.

تبصره: درصورت درخواست، تعداد ساعات آموزش در هر مقطع قابل افزایش می باشد.

در این دوره، دانش‌پذیران کلیاتی را از پدافند غیرعامل درک خواهند نمود و مخاطبان این دوره کارکنان دستگاه‌های مربوطه و افراد علاقه‌مند به شرکت در این دوره‌ها هستند که با توجه به عمومی‌بودن دوره، از آزمون و دیگر موارد اجتناب شده و دانش‌پذیران فقط حضور و غیاب می‌شوند و درصورت حضور در دوسوم کلاس‌ها، گواهی حضور برای این افراد صادر می‌گردد.

دوره عمومی 12 ساعته جهت کارکنان دولت دارای آزمون شفاهی و کارگاهی بوده و نمرات ایشان بر اساس فعالیت در دوره ارزیابی می گردد.

دوره پدافند غیرعامل عمومی در چهار سطح برنامه ریزی و برگزار می شود که شامل:

  1. مدیران ارشد
  2. مدیران میانی
  3. کارشناسان
  4. کارکنان
  5. عموم مردم

استعلام و صدور گواهی ها از طریق قسمت صدور گواهی سایت انجام خواهد گرفت

برای دریافت سرفصل های آموزشی و نحوه اجرا به شیوه نامه آموزشی مراجعه گردد

جهت درخواست دوره های آموزش تخصصی توسط سازمان ها و ادارات از طریق مجریان آموزشی اقدام گردد.

نظارت دوره های آموزش عمومی از طریق معاونت آموزش و پژوهش خواهد بود