سایت جامع آموزش و پژوهش

دوره آموزشی تخصصی

این دوره ها تکمیل کننده دورۀ آموزش عمومی کوتاه‌مدت پدافند غیرعامل است و افرادی شرایط حضور در این دوره ها را دارند که دوره های عمومی را به عنوان پیش نیاز گذرانده وآشنایی نسبی به مطالب و کلیات آن داشته باشند.

دوره های تخصصی در سه سطح مدیران، کارشناسان و کارکنان به میزان 8 ساعت، اجرا می گردد که در هرکدام از این سطوح سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز مخاطبین طراحی می گردد که در فصل چهارم به تفصیل بیان شده است. در این دوره‌ها که تحت اشراف سازمان و توسط دانشگاههای معین ، قرارگاههای سازمان و مجریان ذیصلاح برگزار می شود دانش‌پذیران با درک مفاهیم تخصصی، توانایی رفع آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات و نیز راهکارهای مقابله‌ای را در مجموعه‌‌های خود ارتقا خواهند داد.

دوره های آموزش تخصصی ویژه کارکنان دولت و یا سازمان های مردم نهاد و عمومی حسب اهداف، شرح خدمات، ماموریت ها، مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای هر شغل و رسته اداری، تعیین محتوا شده و با تائید معاونتها و قرارگاه های تخصصی سازمان توسط اساتید مجرب آموزش داده خواهد شد.

عناوین دوره های تخصصی شامل موارد زیر می شود:

1-دوره پدافند مردم محور

2- دوره پدافند سایبری

3-دوره پدافند زیستی

4-دوره پدافند اقتصادی

5-دوره پدافند پرتوی(هسته ای)

6-دوره پدافند کالبدی (فنی مهندسی)

7-دوره پدافند شیمیایی

8-دوره پدافند فرهنگی

9- دوره پدافند شهری

10- دوره پدافند الکترونیک

برای دریافت سرفصل های آموزشی و نحوه اجرا به شیوه نامه آموزشی مراجعه گردد- و جهت ثبت نام فردی در دوره ها به پنل کاربری مراجعه نمایید جهت درخواست دوره های آموزش تخصصی توسط سازمان ها و ادارات از طریق مجریان آموزشی اقدام گردد.