سایت جامع آموزش و پژوهش

برگزاری نشست زنان و پدافند غیرعامل

برگزاری نشست تخصصی زنان و پدافند غیرعامل در هفته پدافند غیرعامل