سایت جامع آموزش و پژوهش

آدرس : تهران، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، خیابان استادحسن بنا شمالی، نبش کوچه شهید علی بخشی- روبروی بوستان امید ،سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت آموزش و پژوهش

کد پستی : 38731-16718

پست الکترونیک: Pma107@irpdo.ir

راه های ارتباطی:

آموزش کوتاه مدت : 25935463-021

تحصیلات تکمیلی : 25935164-021

نخبگان و کسر خدمت:25935211-021

پژوهش: 25935348-021

خدمات علمی:25935164-021

تولیدات علمی: 66978229-021