سایت جامع آموزش و پژوهش

اساسنامه

اساسنامه مرکز مطالعات پدافند غیرعامل مقدمه : در مسير برنامه­ ريزي راهبردي يك سازمان؛ اجزايي همانند ارزش‌ها، بيانيه مأموريت و چشم انداز، ترسيم كننده نقشه راه و نشان دهنده جهت گيري كلان مسير می‌باشند و در ادامه راهبردها، سياست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اجرايي سازمان در قالب جهت گيري كلان ترسيم شده شكل می‌گیرند. چشم انداز مرکز دستیابی به جایگاه ممتاز ملی در حوزه علوم و پژوهش های پدافند غیرعامل و ایجاد بستری مطمئن و مرجع در برابر تهدیدات گوناگون حوزه دانشی پدافند غیرعامل در سراسر کشور با همکاری نیروهای فرهیخته، دانشمند و متخصص در حوزه های پدافند غیر عامل و انجام تعامل سازنده و مؤثر با سازمان­های علمی- پژوهشی و دانشگاهی کشور و ایفای نقش در برنامه­ریزی­های دفاعی- امنیتی از طریق ارائه اندیشه ها و ایده های نو در حوزه های مختلف پدافند غیر عامل، همگام با سایر قوای کشور در تمام طرح­ریزی­های ملی در قالب مؤلفه های قدرت ملی، به شکلی مؤثر. ارزش ها و ویژگی ها 1- تکیه بر منبع انسانی ارزشمند، سرشار از عشق به اسلام و متعهد به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2- بهره مندی از گروه های علمی تخصصی با کمک معاونین و اساتید خبره از موضوع (انرژی، فاوا، صنعت و….) 3- دارای سامانه علمی یکپارچه و منسجم در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدمات علمی، اداری و مالی مستقل 4- برخورداری از پشتوانه علمی مراکز معین دانشگاهی و موسسات علمی 5- بهره مندی از مکان مناسب و سامانه ارتباطی با شبکه اینترنت و کتابخانه تخصصی و سایت مجزا برای مرکز مطالعات 6- دارای سامانه مجازی جهت برگزاری آموزش، همایش، کارگاه(مجازی) و نشریه الکترونیکی با گرید علمی پژوهشی. 7- برخوردار از نظام جامع ، خود اتکا و بومی بانک اطلاعاتی حوزه پدافند غیرعامل کشور(بانک پروژه ها و طرح های پژوهشی پیشنهادی، مصوب و خاتمه یافته، بانک عناوین پایان نامه ها مقالات سمینارها و طرح های پژوهشی تحقیقاتی نخبگان و آموزش های حوزه پدافند غیرعامل کشور …. ) فصل اول – کليات ماده 1 – مرکز مطالعات پدافند غیرعامل که از اين پس در اين اساسنامه به عنوان ” مرکز” نام برده خواهد شد، داراي شخصيت حقوقي ميباشد که به عنوان يک موسسه آموزشي و پژوهشي عالي دولتي و زیر نظر سازمان پدافندغیرعامل کشور فعاليت خواهد کرد. ماده 2 – محل اصلي و تشکيلاتي مرکز در شهر تهران است. ماده 3- اهداف مرکز به شرح زير ميباشد: § شناسايي زمينه ها، اخذ، ايجاد، پردازش، کاربردي کردن و اشاعه فنآوري هاي پيشرفته مناسب به منظور ارتقاي سطح علمي و فنآوری پدافندی کشور. § پژوهش هاي بنيادي و راهبردي در زمينه هاي علوم و فنآوري در حوزه های علوم فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی. § دستيابي به شيوه هاي نوين براي بهره وري مناسب از فنآوري و جلوگيري از آسیب پذیری زیرساخت های خیاتی کشور. § همسو نمودن تمام طرح ریزی های دفاعی به موازات اهداف دفاعی امنیتی چشم انداز ملی ایران. § ایجاد مرکز مطالعاتی دانش بنیان و مسلط بر علم و فناوری هوشمند و دفاعی متناسب با دانش روز. § لحاظ نمودن آینده نگری در تمام سطوح پدافند غیر عامل. § جلوگیری ازموازی کاری و اتلاف منابع از طریق ایجاد بانک های اطلاعات جامع پروژه ها وطرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای ، پایان نامه های دانشجویی و طرح های انجام شده توسط نخبگان و همکاران تحقیقاتی. § طرح ریزی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت برفعالیت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و کنترل پروژه های پدافند غیر عامل با همکاری مراجع زیربط و جمع آوری مستندات پروژه های پژوهشی. ماده 4- وظايف و محدوده فعاليتها § ايجاد و راه اندازي دوره هاي آموزش عالي در مقاطع کارشناسي ارشد پژوهشي و دکتري در راستاي اهداف و زمينه هاي فعاليت مرکز مطالعات بر اساس ضوابط و مقررات آموزش عالي و شوراي گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور. § برقراري ارتباط هاي لازم با سازمانها و نهادهاي منطقه اي و بين المللي در چارچوب اهداف و فعاليت مرکز مطالعات با اولويت، به منظور تدارک زمينه هاي مناسب براي آشنايي با تازه ترين يافته ها و شيوه ها و مبادله اطلاعات علمي و استفاده از تجربيات يکديگر و مبادله فنآوري؛ § برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مشترک علمي و پژوهشي با دانشگاهها و ديگر موسسه ها و نهادهاي داخلي و خارجي؛ § برگزاري سمينارها، کنگره ها، همایش ها و گردهمايي هاي علمي و تخصصي در حوزه پدافند غیرعامل در سطوح ملي و بين المللي؛ § انتشار کتب، مجلات و نشريات، نوارهاي ويدئويي، فيلمهاي تلويزيوني و ديگر فراورده هاي علمي، پژوهشي و آموزشي با رویکرد پدافند غیرعامل. § برقراري ارتباط با بخشهاي پژوهشي، خدماتي و آموزشي براي شناسايي حوزه هاي مشترک فعاليت و انجام طرحهاي تحقيقاتي راهبردي مورد نياز در حوزه های مرتبط؛ § تعریف پروژه های مشترک بین سازمان پدافند غیر عامل و نهادها و سازمانهای مختلف. § همکاري و تشريک مساعي و ارايه امکانات و خدمات علمی به بخشهاي پژوهشي، آموزشي و خدماتي براي ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در جوار مرکز مطالعات در ديگر واحدهاي وابسته؛ § شناسایی و جذب نخبگان جهت بکارگیری آن ها در پروژه های تحقیقاتی با همکاری مبادی ذیصلاح. § انجام تحقيقات توسعه اي و بنيادي و کاربردي به طور مشترک با بخشهاي پژوهشي و آموزشي؛ § ایجاد پایگاه جامع اطلاعات آموزش وپژوهش پدافند غیر عامل و به اشتراک گذاری آن از طریق مرکز مطالعات پدافند غیر عامل برای مخاطبان تعریف شده. § ارايه خدمات علمی به بخشهاي پژوهشي و آموزشي در زمينه آخرين تحولات فنآورانه اي مرتبط. § زمينه سازي و تشويق و ارايه خدمات و تشريک مساعي با اشخاص حقيقي و حقوقي بويژه اعضاي هيأت علمي مرکز مطالعات و ديگر دانشگاه ها و موسسه هاي پژوهشي براي ايجاد و راه اندازي موسسه هاي توليدي و خدماتي فنآوري پيشرفته (موسسه هاي متکي بر تحقيق و توسعه) به طور مستقل يا در همکاري مشترک مرکز مطالعات در پرديس دانش ماهان يا ديگر واحدهاي وابسته؛ § ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب همکاري متخصصان ايراني مقيم خارج از کشور و متخصصان خارجي با مرکز مطالعات؛ § عقد قراردادهاي علمي – پژوهشي با کشورهاي ديگر و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه هاي داخل و خارج در راستاي اهداف و فعاليت مرکز مطالعات؛ § سیاست گذاری وحمایت از انجمن های علمی در حوزه های مرتبط با پدافند غیر عامل در قالب قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری از فعالیت های آموزش وپژوهش آن ها در راستای مأموریت سازمان پدافند غیر عامل. § تهيه برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پدافندی براي دستيابي کشور به فنآوري هاي پيشرفته به منظور به حداقل رساندن فاصله فنآورانه اي کشور با کشورهاي پيشرفته جهان و ارايه آن به هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي؛ § نظارت و ارزیابی کلیه پروژه های تحقیقاتی سازمان پدافند غیر عامل و تعیین میزان پیشرفت آنها و اعلام به مراجع ذیصلاح جهت واگذاری اعتبارات. § تجزیه و تحلیل مستمر نظام آموزش وپژوهش در حوزه پدافند غیر عامل جهت افزایش کارایی و اثر بخشی آن از طریق شناسایی نارسایی ها و مشکلات. § ايجاد و احداث پارک علمي به منظور استقرار واحدهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، آزمايشگاهي، و توليدي با فنآوري پيشرفته و تأمين خدمات مورد نياز آنها؛ § تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی ( بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ) در حوزه مرتبط. مأموريت مرکز مطالعات راهبری و اجرای تحقیقات و پژوهش ها درحوزه تخصص های پدافند غیر عامل و ترویج هدفمند دستاوردهای پژوهشی مرتبط . مرکز مطالعات از نظر فعالیت، ازاستقلال عمل كامل برخورداراست و بر مبنای اساسنامه، اهداف این مرکز مطالعات،توسعه وگسترش پژوهش درزمینه پدافند غیر عامل،مدیریت دانش وجامعه اطلاعاتی پدافند غیر عامل ،دست ‌یابی به علوم وفناوری‌های نو ین درزمینه یادشده وارائه خدمات مدیریت دانش،مدیریت تولیدعلم پدافند غیر عامل تعريف شده است. مرکز مطالعات ازنظرتشكیلاتی از3 پژوهشکده(علوم فنی، پایه، انسانی)، گروههای علمی ، امور آموزش، امور پژوهش، روابط عمومی، دفتر، امور اجرائی، امور پشتیبانی تشكیل شده است. 1 – کلیه اقدامات مرکز مطالعات در حوزه ماموریتی مربوط به پدافند غیر عامل بایستی زیرنظر سازمان پدافند غیرعامل باشد. تبصره 1: موضوعاتی که در مرکز مطالعات علاوه بر موضوعات مورد نیاز معاونین سازمان مطرح و به تائید شورا راهبردی می رسد تابع ضوابط خود مرکز مطالعات می باشد. تبصره2: کلیه اقدامات آموزشی و پژوهشی و…. در حوزه ماموریت مرکز که مورد نیاز معاونین سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد حتماً بایستی توسط این مرکز تائید و اجرا گردد. 2- پروژه های پژوهشی مورد نیاز معاونین سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پدافند غیرعامل از طریق مرکز مطالعات در قالب قراردادها پیگیری و دنبال می شود. تبصره: برای هر پروژه دو ناظر تعیین می گردد یک ناظر حقوقی توسط کارفرما و یک ناظر تخصصی توسط مرکز پیشنهاد می گردد. 3- کلیه هزینه های جاری مرکز مطالعات به غیر از دستمزد نفرات تعیین شده شامل مسئول مرکز، مسئول آموزش، مسئول پژوهش، مسئول خدمات علمی و مسئول فضای مجازی در هزینه پروژه ها باید پیش بینی شود (اجاره محل، آب، برق، گاز، تلفن، پذیرایی، جلسات کارگروه ها، جلسات شورای راهبردی. هزینه کارکنان شاغل، اداری پشتیبانی و…..) 4- مرکز مطالعات علاوه بر حساب کلی پروژه ها که به امضای رئیس سازمان و رئیس مرکز و مالی سازمان می باشد و بر اساس قرار داد منعقد شده و با رعایت فازبندی کار، اعتبار لازم را به مجری بر اساس تائید کارفرما و ناظر واگذار می نماید، یک حساب جاری نیز برای هزینه های مرکز دارد. فصل دوم – ارکان ماده 5 – ارکان مرکز مطالعات عبارتند از: الف – هيأت امنا؛ ب – شوراي علمي، پ – رئيس مرکز مطالعات. ت- گروه های علمی. الف – هيأت امنا ماده 6 – هیات امنای مرکز مطالعات معاونین سازمان پدافند غیرعامل کشور و روسا و اساتید باتجربه دانشگاههای معتبر و مدیران کمیته پدافند غیرعامل در وزارت علوم می باشند. ب- شوراي علمي ماده 7- شوراي علمي متشکل از حداکثر پنج نفر به اعتبار سمت (گروه الف) و چهار نفر عضو انتصابي (گروه ب) است. اعضاي گروه (الف) عبارتند از : الف – رئيس مرکز (رئيس شورا)؛ ب – معاون پژوهشي مرکز (رئيس شورا )؛ پ – روساي واحدهاي پژوهشي وابسته و گروههای علمی ، به انتخاب رئيس مرکز (حداکثر سه نفر). اعضاي گروه (ب) شامل چهار نفر از اعضاي هيأت علمي مرکز يا ساير دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي است به پيشنهاد رئيس مرکز مطالعات و تاييد وزير علوم و ریاست سازمان و حکم رئيس مرکز مطالعات براي مدت چهار سال منصوب ميشوند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است. بصره 1- رسميت جلسات با دعوت قبلي رئيس مرکز و با حضور حداقل پنج نفر که حداقل دو نفر آن از اعضاي گروه (ب) باشند، تحقق مييابد. تبصره 2- در صورتي که هر يک از اعضاي گروه (ب) بيش از سه جلسه متوالي يا متناوب غيبت غير موجه داشته باشند مستعفي تلقي خواهند شد. تبصره 3- تصميمات با اکثريت مطلق آرا معتبر خواهد بود. ماده 8- وظايف و اختيارات شوراي علمي 1- تصويب طرحهاي پژوهشي با رعايت ضوابط مربوط؛ 2- تصويب پيشنهادهاي مربوط به ايجاد و توسعه واحدهاي جديد يا دوره هاي آموزشي جهت ارايه به هيأت امنا؛ 3- تهيه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مطابق با برنامه هاي مصوب و اساسنامه مرکز؛ 4- بررسي نيازهاي تخصصي واحدها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي؛ 5- تصويب انتشارات علمي و ديگر فراورده هاي آموزشي و پژوهشي مرکز و برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي کوتاه مدت؛ 6- تصويب سفرهاي علمي و فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي مرکز منوط به رعايت مقررات مربوط. پ – رئيس مرکز مطالعات ماده 9- رئيس مرکز مطالعات بالاترين مقام اجرايي و نماينده قانوني و رسمي مرکز در کليه مجامع بوده که از طرف رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ميان شخصيتهاي علمي و فني کشور براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و انتخاب وي براي دوره هاي بعد بلامانع است. ماده 10- وظايف رئيس مرکز مطالعات به شرح زير است: 1- اداره کليه امور مرکز؛ 2- هدايت مرکز در جهت اهداف مصوب؛ 3- انتصاب رئيسان و معاونان واحدهاي وابسته مرکز؛ 4- تهيه بودجه سالانه و گزارش عملکرد سال مالي گذشته براي ارايه به هيأت امنا و سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ 5- تهيه تشکيلات تفصيلي و پستهاي سازماني جهت تصويب سازمان امور اداري و استخدامي کشور پس از تاييد هيأت امنا؛ 6- امضاي قراردادها، تفاهمنامه ها و پیگیری اجراي مفاد آنها پس از تصويب مراجع مربوط و صلاحيتدار؛ 7- امضاي اوراق و اسناد مالي، چکهاي بانکي و ديگر اسناد تعهدآور به حساب مرکز؛ 8- پيشنهاد اعضاي انتصابي شوراي علمي و صدور احکام آنها پس از تاييد سازمان پدافند غیرعامل کشور. فصل سوم – منابع مالي ماده 11- مرکز مطالعات همچون ساير دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي داراي رديف بودجه اي جاري، عمراني و تحقيقاتي مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور خواهد بود و همچنین دارای بودجه ای از سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد و از نظر اجرايي زیر نظر سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. ساير منابع مالي مرکز عبارتند از : 1- کمکهاي اختصاصي وزارت علوم و تحقیقات؛ 2- کمکهای اختصاصی از طرف سازمان پدافند غیرعامل کشور ؛ 3- کمکهاي مراکز و نهادهاي شناخته شده و رسمي کشور؛ 4- درآمد اختصاصي ناشي از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و علمي ؛ 5- فروش توليدات شامل نشريات، کتب، کتابچه های فناوری در زمینه های پدافندی وسايل کمک آموزشي و پژوهشي و آزمايشگاهي، نرم افزارهاي رايانه اي، و تجهيزات پيشرفته علمي و ديگر محصولات و توليدات مرکز و درآمد ناشي از انجام خدمات مشاوره اي علمي و پژوهشي در محدوده حوزه فعاليت آن؛ 7- مال الاجاره امکانات و محلها و تجهيزات مرکز و ديگر واحدهاي وابسته مطابق با ضوابط و آييننامه هاي قانوني مربوط. فصل چهارم – مقررات متفرقه ماده 12- مدت فعاليت مرکز نامحدود است. ماده 13- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از پيشنهاد وزارت علوم و تحقیقات و تاييد سازمان پدافند غیرعامل کشور است. ماده 14- در صورت وجود ابهام در ترجمه اين اساسنامه به زبانهاي خارجي يا مغايرت متون ترجمه شده با متن فارسي، نسخه فارسي مناط اعتبار است. اين اساسنامه به موجب نامه شماره …………………………… مورخ ……………………… از طرف سازمان پدافند غیرعامل کشور به تاييد وزارت علوم و تحقیقات ياد شده رسيده است.