سایت جامع آموزش و پژوهش

آخرین اطلاعیه و مطالب مرتبط یبا آموزش و پژوهش

دوره آموزشی تربیت‌مربی

سازمان پدافندغیرعامل کشور به منظور استفاده از ظرفیت علمی و آموزشی افراد در تدریس دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی

دوره آموزشی تخصصی

این دوره ها تکمیل کننده دورۀ آموزش عمومی کوتاه‌مدت پدافند غیرعامل است و افرادی شرایط حضور در این دوره ها

برگزاری دوره کارشناسی ارشد

برگزاری دوره کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ ، از کارکنان دستگاه های اجرایی ونیروهای مسلح در 28

اطلاعیه

همایش تجلیل از دانش آموختگان ، دانشجویان ، اساتید ، مربیان و نخبگان پدافند غیرعامل قابل توجه اساتید ، دانشجویان