سند انتظار تمامی پروژه های مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیر عامل در قسمت پایین صفحه قرار دارد 

جهت دانلود فایل مورد نظر هر پروژه روی آن کلیک فرمایید. 

   دانلود : امکان_ایجاد_مرکزیت(هاب)_منطقه_ای_غذا.pdf           حجم فایل 1277 KB
   دانلود : الزامات_پدافندی_در_حفظ_و_بهره_برداری_از_ذخایر_ژنتیکی_دام.pdf           حجم فایل 965 KB
   دانلود : الزامات_پدافند_در_سرمایه_گذاری_خارجی.pdf           حجم فایل 156 KB