فرم ارسال اطلاعات نخبگان-کسری خدمت

جهت ثبت نام، تکمیل نمودن بخش های ستاره دار الزامی است
جهت جلوگیری از بروز خطا صرفا با مرورگر
Mozilla Firefox اقدام به ثبت نام نمایید

 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 کد ملی:
 *
 رشته تحصیلی:
 *
 مقطع تحصیلی:
 
 ایمیل جهت تایید:
 *
 آدرس:  
*
 تلفن همراه:
 *
 حوزه طرح کسری خدمت (معاونت/قرارگاه مربوطه):
 *
عنوان پروپوزال پیشنهادی:
 *
 متن درون کادر را وارد نمایید
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
 

اول صفحه