موضوعات ومحورهای قابل بررسی توسط همکاران نخبه و کسر خدمت در قرارگاه پدافنداقتصادی سازمان پدافندغیرعامل کشور

·         تبیین مولفه های اصلی دفاع اقتصادی با رویکرد پدافند غیرعامل

·         نقش کیفیت تولیدات داخلی در دفاع اقتصادی و راهکارهای تقویت آن

·         توسعه فرهنگ کسب و کار در دفاع اقتصادی

·         قوانین و مقررات مورد نیاز در تحقق دفاع اقتصادی

·         اصلاح الگوی مصرف و نقش آن در دفاع اقتصادی

·         اقتصاد مردمی و پایدار در دفاع اقتصادی

·         راهکارهای خودکفائی در تولید محصولات راهبردی وابسته به خارج

·         بررسی ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای در جهت تقویت بنیه دفاعی اقتصاد کشور

·         راهکارهای ارتقا تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

·         شاخص ها و مولفه های مقاوم سازی اقتصاد

·         آینده پژوهی تهدیدات اقتصادی آتی دشمن

·         مطالعات تطبیقی کشورهای مورد تحریم و راه های مقابله با تهاجمات اقتصادی دشمن

·         راهکارهای مصون سازی بازار سرمایه در برابر تهدیدات و آسیب ها

·         آسیب شناسی نظام مالی کشور با ملاحظات پدافند غیر عامل

·         ارزیابی نهادها و موسسات نظام مالی کشور و طبقه بندی آنها از لحاظ آسیب پذیری در برابر تهدیدات خارجی

·         تدوین الگوی مدیریت هوشمند ارزی کشور جهت مصون سازی از تکانه های اقتصاد بین الملل

·         امکان سنجی متنوع سازی و تشکیل سبد ارزی کشور جهت کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمتی بین المللی

·         راهکارهای مصون سازی بازار پول در برابر تهدیدات وآسیب ها

·         تدوین الگوی مصون سازی صنعت بیمه کشور در برابر آسیب ها و تهدیدات خارجی

·         الگوی مدیریت بهینه و هوشمند بازار غیر متشکل پولی

جهت اطلاعات بیشتر :

آدرس تهران ، خیابان مجیدیه شمالی (استاد حسن بنا شمالی) ، جنب کوچه شهید علی بخشی سازمان پدافند غیرعامل کشور ، قرارگاه پدافند اقتصادی

شماره تماس : ۲۵۹۳۵۳۳۷-۰۲۱ و ۲۵۹۳۵۲۰۴-۰۲۱

رایانامه: info@econdefense.ir

تارنما: www. econdefense.ir

اول صفحه