این مرکز در نظر دارد به منظور تسهیل دسترسی دانش پذیران حوزه پدافند غیرعامل به کلیه انتشارات پدافند غیرعامل، کتابهای منتشر شده مربوط به دانشگاههای معین را در معرض فروش بگذارد و از علاقمندان درخواست می شود جهت دریافت کتاب (صرفا کتب موجود در بخش انتشارات سایت) با شماره 66978229 جناب آقای مهندس خلیلیان تماس بگیرند.

قابل ذکر می باشد این مرکز توانایی ارسال کتب درخواستی افراد به آدرس پستی آنها واقع در تمام نقاط کشور را دارد.

لیست کتاب ها در قسمت کتابخانه(بخش انتشارات) این سایت موجود می باشد.