ردیف  
                                                                                نام پایانامه                                                                                
1 استخراج شبکه سازي الگريتم هاي شناسايي اهداف در تصاوير راداريSAR
2 اثر شکل منبع انفجار بر نيروهاي وارد بر پوشش تونل هاي مدفون حفر شده در خاک
3 اثر لايه هاي جاذب انرژي بر الگوي شکست دالهاي بتن مسلح تحت اثر بار انفجار
4 اثر نوع مواد منفجره بر نيرو هاي داخلي ايجاد شده در تونل هاي حفر شده در سنگ
5 اختلال در مکانيابي صوتي اهداف در فضاي سه بعدي با استفاده از فريب صوتي
6 ارائه الزامات طراحي و اجراي شيوه قالب تونلي در برابر انفجار و تعيين حالت بهينه اقتصادي در جهت عملکرد توام آن ها در برابر بارهاي ديناميکي و استاتيکي
7 ارائه الگوي ارزيابي تهديدات آسيب پذيري و خطر پذيري زير ساخت هاي حياتي بر مبناي تهديدات دشمن
8 ارائه الگوي استقرار CERT در سپاه
9 ارائه الگوي بهينه اولويت بندي انبار هاي نگهداري و توزيع فراورده هاي نفتي با رويکرد پدافند غير عامل
10 ارائه الگوي بهينه سامانه فرماندهي حادثه به منظورمديريت بحران-مطالعه موردي پالايشگاه دالان
11 ارائه الگوي توسعه منابع انساني سازمان پدافند غير عامل با رويکرد آموزشي و تحصيلات تکميلي
12 ارائه الگوي مکان يابي بهينه مجتمع هاي صنعتي فولاد سازي از منظر پدافند غير عامل
13 ارائه الگوي مکانيابي مخازن استراتژيک زير زميني ذخيره مواد نفتي و جانماي تاسيسات مرتبط
14 ارائه راهکار هاي ايمن سازي تاسيسات گاز رساني شهري د برابر تهديدات
15 ارائه راهکار هاي پدافند غير عامل جعت مجتمع مسکوني شهيد ولي اله فلاحي
16 ارائه راهکار هاي پدافند غير عامل جهت طرح توسعه شهر قم
17 ارائه راهکارهاي دفاع غير عامل در پايانه نفتي خارک
18 ارائه راهکارهاي طراحي مقابله با شناسايي فضا هاي امن زير زميني در برابر سنجنده هاي طيف مرئي
19 ارائه روش طراحي براي جلوگيري از خرابي پيشرونده در سازه هاي بتني با استفاده از قاب فولادي مهار بندي شده ي قرار گرفته در بالاي ساختمان و کابل
20 ارائه مدل بومي جهت طراحي الگوهاي رنگي استتاري
21 ارائه و تبيين الگوي ارزيابي آسيب پذيري و تامين امنيت بنادر در مقابله با تهديدات احتمالي در خليج فارس
22 ارائه يک الگو براي جانمايي و چيدمان داخلي بنادر در مطالعه موردي يک بندر فرضي
23 ارائه يک الگو به منظور تجهيز اتاق بحران مطالعه موردي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي
24 ارائه يک الگو جهت تامين اقلام ضروري در بحران بر مبناي زنجيره تامين
25 ارائه يک مدل جريان اطلاع رساني در شرايط بحران ناشي از جنگ با تاکيد بر رسانه
26 ارزيابي اثر اعمال حفاظت الکترومغناطيس بر قابليت اطمينان و هزينه نگهداري مراکز داده
27 ارزيابي اقدامات استتاري بر اساس ويژگي هاي طيفي در محدوده طول موج مرئي و مادون قرمز نزديک
28 ارزيابي اقدامات پدافند غير عامل در حفاظت از زير ساخت هاي حياتي کشور
29 ارزيابي آسيب پذيري اهداف منتخب موشک هاي کروز و ارائه الگوي طراحي پايدار
30 ارزيابي آسيب پذيري پست هاي برق 400 کيلوولت در مقابل تهديدات نوين
31 ارزيابي آسيب پذيري و مديريت بحران سيلاب در حريم رودخانه ناشي از شکست سد 
32 ارزيابي بتن اليافي و بررسي اثر بارگذاري انفجاري بر روي دال هاي بتن مسلح
33 ارزيابي تهديدات و تحليل ريسک فضاهاي امن
34 ارزيابي راهکار هاي طراحي پايدار مسجد ممحله و ارائه الگوي نمونه
35 ارزيابي ريسک سايت سامانه موشکي اس 200 در مقابل تهديدات سخت دشمن فرامنطقه اي
36 ارزيابي شبکه معابر و بافت شهري در برابر تهديدات دشمن با ملاحظات پدافند غير عامل 
37 ارزيابي کارايي اقدامات آفايي بر اساس پارامتر بافت و شکل در تصاوير سنجش از دور
38 ارزيابي معيار خرابي سازه هاي مدفون در خاک تحت بار انفجار بيروني
39 از خاکستر پوسته برنج روي مقاومت بتن مسلح به تراشه هاي فولادي در مقابل نفوذ پرتابه هاي سبک
40 استخراج اطلاعات از سامانه هاي رادار تصوير برداري SAR قطبش سنج و ارائه راهکار هاي مقابله با آن ها
41 استخراج آسيب پذيري شبکه هاي راديويي وزارت جهاد کشاورزي
42 استخراج آسيب پذيري فيبر نوري شبکه هاي ارتباطي و ارائه راهکار مقابله با يک آسيب پذيري با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غير عامل
43 استفاده از FRP جهت افزايش مقاومت دال بتني در برابر انفجار
44 استمرار از جريان اطلاع رساني در شرايط بحران با روش رايوييFMدر فرکانسRDS
45 استمرار عمليات پروازي هواپيماهاي مسافربري در شرايط بحران با رويکرد پدافند غير عامل
46 اصول طراحي پناهگاه هاي دو منظوره مجتمع هاي مسکوني
47 اصول طراحي درب هاي ضد انفجار کامپوزيتي
48 اصول طراحي فضاي امن براي نگهداري بالگرد هاي سبک
49 اصول طراحي و معماري انبار هاي موشکي و مهمات از منظر پدافند غير عامل
50 اصول طراحي و معماري فضاهاي امن زير زميني فرماندهي و کنترل از منظر پدافند غير عامل
51 اصول طراحي ورودي و خروجي هاي فضاي امن زير زميني
52 اصول کارSAR واخلال در آن با استفاده از ساختار پدافند غير عامل
53 اصول معماري محيط پادگان هاي نظامي با رهيافت پدافند غير عامل
54 اصول و معيار هاي مهندسي پدافند غير عامل در طراحي و اجراي تاسيسات آب رساني شهري
55 اصول و ملاحظات طراحي خط توليد صنعتي در فضاي امن مدفون مطالعه موردي توليد هواپيماي بدون سرنشين
56 اقدامات ستاد ف کل آجا در پيش گيري از آسيب ها و تهديدات هوايي از منظر پدافند غير عامل
57 الزامات به کار گيري فن اوري بيومتريک در امنيت اطلاعات 
58 الزامات پدافند عير عامل در حملات سايبري
59 الزامات پدافند غير عامل در راکتورهاي تحقيقاتي هسته اي
60 الزامات پدافند غير عامل در سامانه هاي ارتباط ماهواره اي صدا و سيما
61 الزامات پدافند غير عامل در کاربري هاي همجوار انبار هاي نفت مطالعه موردي انبار نفت شنال شرق کشور
62 الزامات طراحي معماري پناهگاه هاي چند عملکردي شهري جهت محافظت از نيروي انساني
63 الزامات و ملاحظات طراحي معماري ساختمان هاي اداري از منظر پدافند غير عامل
64 الگوي ارزيابي ريسک امنيتي و خارجي سامانه هاي آب رساني
65 الگوي واکنش اضطراري حرق مخازن فراورده هاي نفتي انبار نفت شمالغرب تهران
66 امکان خوگيري ريز جلبک ها به عنوان سپري زيستي در کشاورزي در شرايط افراطي
67 امنيت سايبري در حوزه مسئوليتي ناجا در افق 1404
68 آسيب پذيري پايگاه هاي نهاجا در برابر تهديدات نظامي امريکا با رويکرد پدافند غير عامل
69 آسيب پذيري هاي استان گلستان درمقابل بلاياي طبيعي از ديدگاه پدافند غير عامل
70 آسيب شناسي ايستگاه هاي مترو در برابر تهديدات انسان ساخت و ارائه راهکار کاهش آسيب پذييي
71 آسيب شناسي زير ساخت هاي صنعت شيميايي استان اصفهان از منظر پدافند غير عامل
72 آسيب شناسي فرهنگي و راهکار هاي مقابله با آن
73 آسيب شناسي مديريت بحران حمل ونقل ريلي از منظر پدافند غير عامل
74 آسيب ها و تهديدات دام و طيور از منظر پدافند غير عامل
75 آسيب هاي فيزييکي مراکز داده ها و ارائه الگوي مناسب بر اساس راهکارهاي پدافند غير عامل
76 آشکار سازي اهداف مدفون با استفاده از اثر تغييرات بافت و راه هاي ارتباطي
77 آشکار سازي تغييرات زمين در خشکي و نواحي ساحلي با استفاده از ادغام اطلاعات ماهواره اي
78 با روش شکل دهيXمدل سازي و شبيه سازي کاهش سطح مقطع راداري در باند
79 با رويکرد پدافند غير عاملGPSارائه يک الگوريتم بهينه ناوبري مغناطيسي براي مقابله با تهديدات
80 باريم هگزافريت و بررسي تاثير برخي از عناصر خاکي نادر بر عملکرد استتار ماکروويوي آنWسنتز و مشخصه يابي نوع
81 باريم هگزافريت و بررسي تاثير سرب بر عملکرد استتاري مايکروويو در محدوده8تا12.5گيگاهرتزWسنتز،مشخصه يابي نوع
82 برآورد گسيل فروسرخ خروجي اگزوز هواپيما به منظور فرونشاني اثر آن
83 AUTODYNبررسي اثر پارامتر هاي ديوار محافظ بر روي انرژي انفجاري منتقله به سازه با استفاده از
84 بررسي اثر پارامتر هاي ديوار محافظ بر روي انرژي انفجاري منتقله به سازه
85 بررسي اثر پذيري مخازن حاوي فراورده هاي نفتي در برابر آتش از ديدگاه پدافند غير عامل
86 بررسي اثر خواص سطحي و شکل سطح مقطع الياف بر رفتار بتن هاي اليافي در برخورد پرتابه هاي با سرعت متوسط
87 بررسي اثر وجود لايه ماسه اي در طراحي سازه زير زميني در برابر انفجار
88 بررسي استفاده از FRP براي ايمن نمودن سازه اي مخازن بتني زميني آب در مقابل انفجار
89 بررسي الياف فولادي وتاثير الياف فولادي بردال بتني مسلح
90 بررسي آزمايشگاهي و تحليلي رفتار دال هاي از جنس بتن فوق توانمندي مسلح با الياف فولاي با و بدون ميلگرد و تحت بار انفجار
91 بررسي آزمايشگاهي و عددي رفتار دال هاي از جنس بتن فوق توانمند با الياف فولادي تحت اثر موج انفجار
92 بررسي آسيب پذيري بخش حمل و نقل جاده اي استان کردستان ناشي از بحران هاي انسان ساز
93 بررسي آسيب پذيري عرشه پل ميانگذر درياچه اروميه تحت انفجارات خودرويي
94 بررسي آسيب پذيري مخازن بتني زميني در برابر موج انفجار
95 بررسي پارامتريک تاثير پوشش FRP بر بهبود عملکرد تير هاي بتني تحت بار انفجار 
96 بررسي پايداري فضاهاي زير زميني در محيط سنگي تحت بار ناشي از برخورد يک موشک
97 بررسي تاثير اندر کنش خاک-سازه-سيال در مخازن بتن مسلح روزميني تحت بار انفجار سطحي
98 بررسي تاثير انفجار داخلي بر سازه هاي قوسي نيم دايره اي با تکيه گاه ديوار
99 بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف بر روي طيف پاسخ بارهاي انفجاري
100 بررسي تاثير حفره هاي تو خالي در خاک سرباز بر پاسخ سازه هاي مدفون در اثر انفچار در هوا
101 بررسي تاثير سربار خاکي برروي رفتار سازه امن مدفون تحت بارگذاري انفجاري
102 بررسي تاثير ميزان آماتور بر مقاومت دال بتني مشخص در برابرآزمايشات با مقياس واقعي
103 بررسي تجربي تحليلي و عددي فرايند نفوذ گلوله سرتخت در اهداف چند لايهاليافي-فلزي GLARE نامتقارن
104 بررسي تجربي و عددي ضربه بالسستيک روي اهداف چند لاي اي الياف فلزي
105 بررسي تخريب پيشرونده در سازه هاي فولادي با کمربند مهارتي
106 بررسي تهديدات و آسيب پذيري بندر بوشهر از منظر پذافند غير عامل
107 بررسي جايگاه پدافند غير  عامل در  ساختار سازماني HSE وزارت نفت
108 بررسي حوادث و بحران هاي دانشجويي در سطح دانشگاه هاي اصلي شهر تهران پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
109 بررسي دفاع غير عامل در تونل هاي استقرار نفت پناهگاه
110 بررسي راهکارهاي ايمن سازي ايستگاه هاي جديد تقليل فشار گاز با رويکرد پدافند غير عامل
111 بررسي رفتار اتصالات صلب ساختمان هاي با سيستم قاب خشمي فولادي در برابر انفجار
112 بررسي رفتار اتصالات فولادي صلب در برابر تخريب پيشرونده
113 بررسي رفتار اتصالات گير دار فولادي تير به ستون تحت بار گزاري انفجاري و ارائه راهکار هاي بهبود اتصلات
114 بررسي رفتار تونل هاي زير زميني تحت اثر بار ديناميکي انفجار و مقايسه با حالت مقاوم سازي شده
115 بررسي رفتار دود کش هاي بتني تحت بار انفجار
116 بررسي رفتار ديوار آجري تقويت شده با شبکه فولادي و پوشش بتن به روش عددي در برابر انفجار
117 بررسي رفتار ديوارهاي آجري محصور شده داخل قاب بتني دربرابر بارهاي انفجاري
118 بررسي رفتار سازه اي بتني نيم دايره اي قوسي در برابر انفجار هاي داخلي
119 بررسي رفتار قاب خشمي بتني مسلح تحت بارگزاري انفجاري
120 بررسي رفتار و ايمن سازي سازه بتني موجود در برابر انفجار
121 بررسي روش هاي سخت افزاري سرقت اطلاعات و راهکار هاي مقابله با آن ها
122 بررسي سيستم هاي سازه اي و الگوي هاي مناسب مقاوم در برابر انفجار
123 بررسي شبکه ارتباطي محلي در بافت هاي فرسوده شهر کرمان
124 بررسي ضريب بزرگنمايي ديناميکي در ترکيب بار مورد استفادهبراي تحليل استاتيکي غير خطي تخريب پيشرونده سازه هاي فولادي
125 بررسي طول مهاري آرماتورهاي طولي اتصالات در رفتار قاب بتن مسلح تحت بار انفجاري
126 بررسي عددي رفتار عرشه سکوي دريايي ثابت فولادي تحت اثر موج انفجار هوايي
127 بررسي عملکرد اتصالات راهپله هاي مبتني بتني در برابر بارهاي انفجاري
128 بررسي عملکرد دالهاي دو جداره در برابر بار انفجاري معلوم و بهينه سازي فاصله بين دال ها
129 بررسي عوامل موثر بر نحوه آمايش سرزميني آمادگاه هاي مهماتي آجا
130 بررسي کارايي سيستم لجستيک يگان هاي عملياتي نيروي زميني ارتش در مديريت بحران
131 بررسي کاربرد استايرنهاي منبسط شده بر سازه هاي زير زميني مقاوم در برابر انفجار
132 بررسي کاهش نرخ خطا شبيه سازي اختلال در شبکه هاي راديويي در باندWHF
133 بررسي مقاومت ضربه اي صفحات کامپوزيت لايه اي
134 بررسي مکانيزم هاي کنترل اثر طيفي مادون قرمز
135 بررسي مهندسي پدافند غير عامل در سد هاي خاکي و علل خرابي آن ها
136 بررسي ميزان تاثير اصول پدافند غير عامل در تامين ذخيره سازي و توزيع اقلام آمادي در صحنه جنگ ناهمگون نزاجا در منطقه غرب کشور
137 بررسي نيروگاه هاي توليد پراکنده از  منظر پدافند غير عامل و ارائه الگوي مناسب شهري
138 بررسي و تحليل اثر رنگ و سايه در طول موج هاي مرئي جهت شناسايي اشيا در تصوير ماهواره اي و ارائه راهکار براي کنترل آن ها
139 بررسي و تحليل طراحي مرکز ديسپاچينگ ملي و بازطراحي آن از منظر پدافند غير عامل
140 بررسي و شبيه سازي استفاده از مواد کامپوزيت FRP در تقويت المان سازه اي ويژه
141 بررسي و مدل سازي اثر مخرب پالس الکترومغناطيس روي برج کنترل دريايي مجهز به سامانه کنترل ترافيک دريايي
142 بررسي و مقايسه آزمايشگاهي تاثير خواص  مکانيکي ماکرو الياف و ميکروالياف فولادي بر مشخصات مکانيکي بتن هاي فوق توانمند
143 بررسي و مقايسه روش هاي تحليل پنهان نگاري در فرمت هاي تصويري
144 بررسي آثار بار انفجار هوايي به روش استاتيکي معادل بر روي يک تيپ ساختمان کوتاه مرتبه با سيستم قاب خشمي بتني
145 برنامه راهبردي پدافند غير عامل در حوزه انرژي هاي نو
146 برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش در زمينه آموزش پدافند غير عامل
147 بکارگيري و تبيين روش آشکار سازي تغييرا جهت شناسايي دهانه ورودي تاسيسات مدفون در باند مرعي
148 به روش يک درجه آزاديFRPتحليل دال بتني مقاوم سازي شده با 
149 FRPبهبود رفتار ديناميکي اتصال گير دار تير به ستون بتن آرمه تحت بار انفجار با استفاده از پوشش
150 بهسازي مخازن فولادي استوانه اي دربرابر بارهاي انفجاري
151 پاسخ هاي فيزيو لوژيک ريز جلبک هاي محافظ زمين هاي کشاورزي در شرايط غير طبيعي حرارتي ناشي از حملات نظامي
152 پدافند غير عامل در جنگ الکترونيک
153 پديده بيوتروريسم در کشاورزي و اثرات و تبعات آن بر اقتصاد و امنيت کشور
154 تاثير ابعاد اجتماعي و سياسي حوادث بعد از انتخابات سال88  بر امنيت سياسي جمهوري اسلامي ايران
155 تاثير آموزش پدافند غير عامل در پيشگيري از آسيب ها و تهديدات کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي
156 تاثير برخورد جسم پرتابه بر روي پايداري مغار زيرزميني نيروگاه
157 تاثير پدافند غير عامل بر امنيت بنادر جنوبي کشور
158 تاثير مدلسازي و مشخصات ديافراگم سقف بر خرابي پيشرونده در ساختمان هاي قاب خشمي فولادي
159 تببين ملاحظات طراحي شريان هاي حياتي از منظر پدافند غير عامل براي نيروگاه هاي برق يزد
160 تبيين اصول طراحي فضاهاي امن زير زميني صنايع الکترونيکي از منظر پدافند غير عامل
161 تبيين الگوي مناسب براي مکانيابي محل استقرار قرارگاه سرزميني لشکر با توجه به ملاحظات  پدافند غير عامل
162 تبيين تاثير عملياتي روانيبر دانشجويان شهر تهران در فتنه1388از منظر نخبگان عمليات رواني
163 تبيين شاخص هاي مکان يابي بنادر جديد در سواحل دريايي عمان بارويکرد پدافند غير عامل
164 تبيين ملاحظات پدافند غير عامل در احداث جايگاه هاي سی ان جی و پمپ بنزين در کشور جمهوري اسلامي ايران
165 تبيين نقش خلاقيت در طراحي يک صنعت با رويکرد پدافند غير عامل
166 تبيين نقش وزارت صنعت و معدن و تجارت در پيشگيري از قاچاق کالاهاي اساسي
167 تبيين و اولويت بندي معيارهاي مکان يابي مراکز آموزشي با رويکرد پدافند غير عامل
168 تجزيه تحليل چگونگي امکان کاهش خطرات تهديدات هوا فضايي دشمن
169 تحقيق و بررسي روش هاي استتار و سنسورهاي نمايش براي عوارض و اهداف حياتي و مهم
170 تحليل اندر کنش آب و سازه ناشي از امواج ضربه ايو صوتي
171 تحليل انهدام پيشرونده ساختمان هاي بتني در اثر انفجار سطحي غير هسته اي
172 تحليل آسيب پذيري و ارائه روشي براي مقاوم سازي ستون بتني مسلح با استفاده از پوشش هاي چند لايه تحت بار انفجار نزديک
173 تحليل پوسته بتني قوسي دربرابر برخورد و نفوذ پرتابه مشخص
174 تحليل تغيير شکل صفحات مرکب با هسته فوم آلومنيوم دربرابر امواج انفجار
175 تحليل سايه در تصاوير چند طيفي در محدوده مرئي و ارائه راهکار هاي جبران سازي
176 تحليل عددي بتن فوق توانمند مسلح با الياف فولادي تحت حرارت بالا
177 تحليل عددي مقياس پذيري آزمايش هاي انفجاري در دستگاه سانتريفيوژ
178 تحليل عددي و تجربي رفتار مواد متخلخل فوم در جذب انرژي ضربه اي
179 ICE  تحليل و بررسي حساسيت پارامتر هاي حفاظت يک اتاق رايانه در برابر تهديدات الکترومغناطيس با ارائه راهکار هاي حفاظتي براساس استاندارد های
180 تحليل و ارائه راهکار هاي راهبردي CCD در نيروهاي اننتظامي جهت مقابله با تهديدات تامين امنيت باز دارندگي و کنترل نواحيمرزي شرق کشور
181 تحليل و شبيه سازي تهديدات امنيتي شبکه هاي مخابراتي نسل آينده وارائه روش هاي مقابله در برابر اين نوع تهديدات
182 تدوين الگوي تهديد شناسي نمايندگي هاي وزارت امور خارجه در سطح بين الملل سفارت
183 تدوين دستورالعمل عمومي حفاظت در برابر بمب هاي نتروني و سلاح هاي دي يو
184 تدوين روش هاي پدافند غير عامل در تدوين بيمارستان هاي صحرايي
185 تدوين شاخص هاي پدافند غير عامل در مکان يابي ايستگاه هاي فرستنده تلوزيوني
186 تدوين شاخص هاي وزن دهي به اجزاي شبکه برق کشور جهت تعيين ميزان اهميت آن ها در حوزه پدافند غير عامل
187 تدوين ملاحظات پدافند غير عامل در يک مجتمع آموزشي
188 تدوين ملاحظات پدافند غير عامل در برنامه ريزي کاربري اراضي شهري با تاکيد بر فضاهاي سبز منطقه 8 تهران
189 تعيين اصول و معيار هاي پددافند غير عامل در طراحي بنادر
190 تعيين چارچوبي براي مکانيابي تاسيسات هسته اي جديد با رويکرد پدافند غير عامل
191 تعيين سطح عملکرد قاب هاي بتني طراحي شده بر اساس آيين نامه هاي زلزله در برابر بارگذاري انفجار
192 تعيين مقاومت تير هاي بتن مسلح پس از انفحار
193 تغيير در طراحي سيستم ايستگاه تقليل فشار گاز به منظور برقراري سريع تر جريان گاز پس از انهدام ايستگاه
194 تقابل فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با امريکا در حوزه قدرت نرم در دهه 80
195 تقابل قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا در منطقه غرب آسيا
196 تقويت ساختمان هاي مصالح بنايي با الياف پليمري در مقابل انفجار
197 توليد نانو مگنتوپلمبيت نوعW از ماده اوليه کربونيل آهن و اندازه گيري خواص دي الکتريکي و مغناطيسي آن 
198 تهديدات و آسيب پذيري هاي ناشي از تحريم هاي بين المللي بر روند صادرات گاز جمهوري اسلامي ايران در ده سال احير
199 تهيه چک ليست ارزيابي سريع مقاومت ساختمان هاي بتني قاب خشمي موجود در برابر خرابي پيشرونده
200 تهيه نمونه آزمايشگاهي پوشش انعکاس دهنده حرارت با استفاده از پودر هاي فلزي
201 چگونگي افزايش عمر مفيد سازه هاي امن و زير زميني در خاک هاي سولفاته
202 چگونگي مقابله با تهديدات تصويربرداري حرارتي ماهواره ها در خصوص اهداف صنعتي
203 حفاظت از سامانه هاي ارتباطي راديو ماکروويوي در مقابل پالس هاي الکترومغناطيسي پرقدرت
204 دانشگاه مالگ اشتر پژوهشکده مهندسي پدافند غير عامل
205 دستورالعمل استقرار از تور استتار
206 راهبرد ها واصول طراحي فضاي سبز در برابر تهديدات از منظر پدافند غير عامل
207 راهکار هاي ايمني صنايع حياتي مستقر در فضاهاي امن مدفون در برابر تهديدات
208 راهکارهاي دفاع غير عامل در طراحي پالايشگاه شيراز در برابر تهديدات
209 رفتار ديوار بتن مسلح کوتاه در برابر بارگذاري انفجاري
210 ريز جلبک ها به عنوان سپر زيستي در کشاورزي
211 ساخت پوشش پارچه اي با استفاده از تکنيک رنگ رزي جهت استتار سبز در ناحيه طيفي مرئي و مادون قرمز نزديک نانومتر
212 ساخت و ارزيابي پوشش کامپوزيتي نانو ساختار بازتابنده ي اشعه فرابنفش جهت استتار در منطق برفي
213 ساخت و ارزيابي پوشش نانو کامپوزيتي پليمر-اکسيد فلزي جهت استتار در ناحيه فرابنفش با استفاده از روش لايه شناسي چرخشي
214 سامانه اعلام آني شرايط اضطراري
215 سنتز نانو پودر مغناطيسي باريم هگزا فريت و مطالعه خواص جذبدر بازه18-12.5
216 سياستگذاري اجراي آموزش پدافند غير عامل در دانشگاه عاوم انتظامي
217 شاخص هاي فرم هاي معماري ساختمان هاي مقاوم در برابر موج انفجار
218 شبيه سازي اثرات انفجار بر ستون هاي پل بزرگ راه ها
219 شبيه سازي عددي شکل گيري جت حاصل از خرج گود و نفوذ آن در اهدف بتن مسلح
220 شبيه سازي عددي نفوذ پرتابه با سرعت بالا در اهداف فلزي چند لايه
221 شبيه سازي عددي نفوذ پرتابه در بتن مسلح اليافي
222 شبيه سازي و ارائه الگوي آشکار سازي نهان نگاري در فرمت هاي متداول تصويري
223 شبيه سازي و ارائه راهکار حفاظت از کابل تجهيزات OUT DOOR پست هاي برق در برابر تهديدات الکترو مغناطيسي
224 شبيه سازي و ارائه راهکارهاي ارائه حفاظت از تجهيزات 
225 شبيه سازي و تحليل اثر نويز و تشعشعات اکترومغناطيسي در سيستم کنترل ايستگاه زميني
226 شناخت توام تصويربرداري هاي تجاري در کسب اطلاعات نظامي توسط سنجنده هاي مادون قرمز حرارتي و ارايه راهکار هاي مقابله با آن
227 شناخت قابليت ها و توانمندي هاي رادارهاي روز نه مصنوعي و ارايه روش هاي پدافند غير عامل
228 طراحي اردوگاه اسکان موقت براي آسيب ديدگان ناشي از بحران زلزله در استان البرز 
229 طراحي اسکان موقت پس از بحران با ديدگاه پدافند غير عامل
230 طراحي ايستگاه تقويت-تقليل فشار گاز در شهر ها کارخانه جات صنايع با رويکرد پدافند غير عامل
231 طراحي آشيانه بالگرد ها مبتني بر پدافند غير عامل
232 طراحي بهينه سازه زير زميني در مقابل بار انفجاري
233 طراحي بهينه سازه هاي زير زميني تحت بار گذاري انفجاري مدفون
234 طراحي بهينه سيستم هاي مخابراتي امن مراکز کنترل ديسپاچينگ
235 طراحي بهينه ماکت توپ 23 م م با پوشش حوزه بصري و مادون قرمز
236 طراحي در هاي انفجاري فولادي با در نظر گرفتن اثرات تغيير شکل هاي هارمونيک ميرا
237 طراحي سازه هاي پوسته مسطح در مقابل موج انفجار بر اساس تئوري خطوط تسليم و پلاستيسيته گسترده
238 طراحي سامانه فرماندهي و مديريتي امن در برابر  تهديدات ناشي از سنجنده هاي صوتي
239 طراحي مرکز ديسپاچينگ محلي امن در برابر پالس هاي الکترومغناطيس با تاکيد بر جانماي سامانه ها
240 طراحي مسير تخليه در طرح هاي تخليه جمعيتي از منظر پدافند غير عامل
241 طراحي معماري شبگه رايانه اي امن در سامانه اسکاداي مرکز ديسپاچينگ ملي
242 طراحي و تدوين سيستم مديريت يکپارچه امنيتي بهداشت محيط زيست و پدافند غير عامل براي شرکت پالايش نفت کرمانشاه
243 طراحي و ساخت آنتن الکترواپتيک مقاوم در برابر امواج توان بالاي الکترومغناطيسي
244 طراحي و ساخت ماکت يکي از تاسيسات زير زميني با هدف بررسي اقدامات متقابل استتاري در باند مرئي بر اساس عامل آشکار ساز سايه 
245 طراحي و شبيه سازي پنهان ساز الکترومغناطيسي در طيف مادون قرمز نزديک براي کاهش پراکندگي با استفاده ازساختار هاي استوانه اي چند لايه اي و فرامواد
246 OLEDطراحي و مدلسازي يک سيستم اسستار مرعي مبتني ببر
247 طراحي و محاسبات تاسيسات مکانيکي يک تونل صنعتي-دفاعي بر تاکيد بر تاثيرات پدافند غير عامل
248 طراحي يک محل امن براي نگهداري هواپيماهاي نظامي با رويکرد پدافند غير عامل
249 عوامل موثر بر اقدامات ناجا در حوادث پس از انتخابات تهران بزرگ
250 کاربرد پنل هاي ساندويچي با فوم هاي فلزي در حفاظت انفجاري و ضربه اي
251 کاربرد مواد کامپزيتFRP در مقاوم سازي سازه هاي بتني
252 کارکرد پدافند غير عامل در حوزه حمل و نقل ريلي کشور در برابر تهديدات نظامي
253 کاهش فشار در طراحي شبکه هاي گاز رساني شهري به سطح بهينه به منظور کاهش آسيب پذيري
254 ليست کتب موجود در کتابخانه تخصصي پژوهشکده مهندسي پدافند غير عامل
255 ليست کتب موجود در کتابخانه تخصصي مجتمع آمايش و پدافند غير عامل
256 مالحظات دفاع غير عامل در مکانيابي و طراحي معابر طبقاتي 
257 مباني طراحي معماري فضاهاي امن صنعتي با عملکرد مونتاژ
258 مجموع مقالات همايش مهندسي پدافند غير عامل جلد سوم
259 مجموعه مقالات همايش مهندسي پدافند غير عامل
260 محاسبه تششعشعات فرو سرخ حرارتي سطح بدنه يک شناور تندرو
261 محاسبه طيف پاسخ ناشي از انفجار هوايي در حوزه هاي ميدان متوسط و دور
262 مدبربت بحران در خطوط لوله زير دريايي خارک گناوه
263 مدل سازي و شبيه سازي سامانه رادارهاي نفوذگر در زمين
264 مدل سازي و شبيه سازي هندسه ديد در سامانه هاي تصوير برداري روزنه مصنوعي
265 مديريت آب شرب اضطراري-مطالعه موردي شهر تهران
266 مديريت بحران ناشي از سوانح دريايي در منطقه بندر عباس و تنگه هرمز
267 مديريت بحران و الزامات آن در خطوط لوله زير دريا مطالعه موردي لوله خارک گناوه
268 مستند سازي دوره هاي پدافند غير عامل در آماد و پشتيباني سپاه
269 مصالح تطبيقي مديريت بحران هاي تير ماه1378 و خرداد و تير ماه1388شهر تهران و ارائه الگوي بهينه
270 مطالعه پارامتريک اثر موانع هندسي در کاهش موج انفجار درداخل تونل
271 مطالعه پارامتريک ديوار برشي ساخته شده از ورق فولادي موج دار در برابر انفجار
272 مطالعه تجربي و بررسي عملکرد بتن پر مقاومت تقويت شده با الياف
273 مطالعه تطبيقي استانداردهاي مورد استفاده ايمني مخازن LPG و ارائه الگوي بومي بر اساس ملاحظات پدافند غير عامل 
274 مطالعه رفتار دال بتني تقويت شده با کامپزيت در برابر انفجار حاصل از سلاح هاي کلاسيک با روش يک درجه آزادي
275 مطالعه رفتار غشايي ديوار بتني بنايي مقاوم شده در برابر بارگذاري انفجاري
276 مطالعه عملکرد بتن اليافي تحت اثر برخورد و نفوذ گلوله
277 مطالعه و طراحي معماري ساختمان کنترل ايستگاه هاي تلمبه خانه با رويکرد پدافند غير عامل
278 معيار هاي مکانيابي نيروگاه هاي فسيلي 
279 مقاوت پنل هاي متشکل از پروفايل هاي تو خالي حاوي مصالح دانه اي در برابر انفجار
280 مقاوم سازي ديوار هاي بنايي موجود در برابر انفجارات با استفاده از مش فولادي و شاتکريت
281 مقاومت انفجاري صفحات بتني با عوامل مستهلک کننده انرژي با در نظر گيري هندسه صفحات بتني به عنوان پارامتر مورد بررسي در مقاومت انفجاري المان ها
282 مقايسه آزمايشگاهي و تحليل عددي رفتار پانل هاي بتن فوثق توانمند مسلح شده با الياف فولادي تحت اثر ضربه اي و نفوذ پرتابه ها
283 مقايسه تطبيقي قابليت ها و محدوديت هاي ماهواره
284 مقايسه حاشيه ايمني ساختمان فولادي قاب خمشي در برابر تخريب
285 مقايسه حاشيه ايمني ساختمان هاي با قاب خشمي به روش استاتيکي معادل و ديناميکي غير خطي
286 مقايسه رفتار ديوار هاي پر کننده با مصالح بتن سبک و با مصالح بنايي مسلح در مقابل برخورد و نفوذ پرتابه ها
287 مقايسه روش تحليل طيفي و تاريخچه زماني براي بارهاي انفجاري
288 مقايسه عملکرد اتصالات صلب جوشي و پيچي قاب هاي خشمي فولادي تحت بار انفجار در  جهت محور ضعيف تير
289 مقايسه و ارائه الگوي مديريت بحران سانحه سقوط هواپيما
290 مکان يابي پالايش گاه هاي گازي با رعايت ضوابط پدافند غير عامل مطالعه موردي
291 مکانيابي با جاذبه دفاعي
292 ملاحظات پدافند غير عامل در اجراي پروژه هاي دفاعي زير زميني
293 ملاحظات پدافند غير عامل در بهره برداري از نيروگاه هسته اي بوشهر
294 ملاحظات پدافند غير عامل در تونل هاي مترو
295 ملاحظات پدافند غير عامل در جانماي مخازن
296 ملاحظات پدافند غير عامل در شبکه هاي گاز رساني شهري
297 ملاحظات پدافند غير عامل در طراحي تاسيسات تونل هاي نظامي
298 ملاحظات پدافند غير عامل در طراحي تونل و ساختمان هاي تحت انفجار داخل 
299 ملاحظات پدافند غير عامل در طراحي سازه هاي امن زير زميني
300 ملاحظات پدافند غير عامل در طراحي ورودي فضاهاي زير زميني در برابر آشکار سازي سنجنده هاي ماهواره اي
301 ملاحظات پدافند غير عامل در طرح جامع شهر کرج
302 ملاحظات پدافند غير عامل در مکانيابي نيروگاه 360 مگاواتي جمهوري اسلامي ايران و تدوين راهبرد هاي عملي آن
303 ملاحظات پدافندغير عامل در اندر کنش ورودي و خروجي شريان هاي حياتي لوله هاي آب با سازه
304 ملاحظات طراحي استتار و اختفا در کاهش آسيب پذيري يک پناهگاه امن زير زميني با رويکرد پدافند غير عامل
305 ملاحظات طراحي فضاهاي چند منظوره بزرگ مقياس زير زميني شهري از منظر پدافند غير عامل
306 ملاحظات طراحي فضاهاي شهري از منظر پدافند غير عامل
307 ملاحظات طراحي محله شهري پايدار با رويکرد پدافند غير عامل 
308 موضوع نقش حفاظت اطلاعات آجا در پدافند غير عامل
309 مولفه و کارايي قدرت نرم در سياست خارجي دولت دهم جمهوري اسلامي ايران
310 نانو پودر جاذب امواج راداري سنتز شيميايي و مشخصه يابي ساختاري و جذب راداري
311 نقاط قوت و ضعف استفاده از فناوري رايانه در برابر آزمون هاي سراسري مقطع کارشناسي ارشد
312 نقش انرژي هاي نو در شرايط بحران ناشي از جنگ
313 نقش پدافند غير عامل در ارتقائ امنيت خطوط لوله انتقال گاز کشور
314 نقش پدافند غير عامل در امنيت تاسيسات حساس اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر اصل پراکندگي
315 نقش پدافند غير عامل در امنيت زيست محيطي جکهوري اسلامي ايران در دهه 80
316 نقش پدافند غير عامل در بهره برداري از تاسيسات آبفا
317 نقش پدافند غير عامل در حفاظت اطلاعات با رويکرد ضد براندازي
318 نقش پدافند غير عامل در حفظ سيستم سياسي واجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران
319 نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران قوميت ها در استان لرستان
320 نقش پول شويي در ايجاد بحران اقتصادي
321 نقش ژئوپولتيکي استان گلستان و تاثير آن بر امنيت استان
322 نقش شبکه سيار موردي در مديريت بحران زلزله و ارائه مدل بهينه براي به کار گيري اين شبکه ها در بحران زلزله
323 نقش عوامل روان شناختي در قدرت نرم در حوزه پدافند غير عامل
324 نقش قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در کنترل نا آرامي هاي انتخابات سال 88 با رويکرد پدافند غير عامل
325 نقش مرکز فرماندهي و کنترل ناجا در مديريت بحران اجتماعي دهه 80
326 نقش و کاربرد پدافند غير عامل در سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر ايران
327 نقش هوانيروز در مديريت بحران زلزله در شهر تهران با رويکرد پدافند غير عامل
328 نقشه برداري هوايي روش ها و کاربرد ها