ارسال فرم پیشنهاد ترجمه

لطفا تمامی فایل های پیشنهادهای مختلف جهت ترجمه در یک فایل فشرده جمع گردد و از ارسال هر پیشنهاد بصورت مجزا برای یک مترجم خودداری شود
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 تلفن همراه :
 *
 ارسال فایل تکمیل شده پیشنهاد ترجمه بصورت فشرده :
 
حداکثر 500 کیلوبایت