اسامی مراکز آموزشی همکار در حوزه پدافند غیرعامل که دارای مجوز آموزشی از سازمان می باشند:

1)        انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران

2)        مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر

3)        دانشکده پدافند دانشگاه امام حسین (ع)

4)        موسسه آینده پویان فارابی

5)        موسسه بین المللی پردیس شریف

6)        دانشگاه مالک اشتر - شیراز

7)        شرکت کوشا صنعت باتیس- شیراز

8)        شرکت پیشگامان هزاره سوم

9)        شرکت افق امن گستر ایرانیان

10)    شرکت طرح نواندیشان

11) مرکز علمی کاربردی شهید دستواره

 

 

اول صفحه