دوره های آموزشی تربیت مربی عمومی پدافند غیرعامل

جهت نیل به اهداف آموزشی سازمان در خصوص گسترش فرهنگ و آموزش پدافند غیرعامل در سطح کشور و نیز ساماندهی افراد مربی و صاحب نظر و استفاده این افراد جهت ارائه خدمات آموزشی، مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به ظرفیت های موجود و ارتباطات با معاونت ها و قرارگاه های مربوطه در نظر دارد دوره های آموزش تربیت مربی عمومی به شرح ذیل برگزار کند.

مزایای عضویت

     افراد می توانند با داشتن کارت مربیگری عمومی در دوره های تخصصی پدافند غیرعامل شرکت نموده و پس از کسب نمرات قابل قبول در آزمون های نهایی دوره، کارت و گواهی معتبر مربیگری پدافند غیرعامل را (با تعیین سطح بندی استاد) کسب نموده و به عنوان مدرس در دوره های آموزشی این مرکز که برای شرکت ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی برگزار می کند شرکت نماید.

 

**دوره آموزشی مطابق شیوه نامه آموزشی اجرا میگردد**


 افراد شرکت کننده در دوره تربیت مربی پدافندغیرعامل می بایست مبلغ چهارمیلیون ریال در زمان شروع کلاس ها به حساب انجمن علمی واریز نمایند.

 

 جهت ثبت نام کلیک کنید.

اول صفحه