ردیف عناوین پایانامه ها
1 طراحی بهینه ماکت توپ 23 م م با پوشش حوزه بصری و مادون قرمز
2 مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ
3 اصول طراحی و معماری فضاهای امن زیرزمینی فرماندهی و کنترل از منظر پدافند غیر عامل
4 ملاحظات پدافند غیر عامل در شبکه های گازرسانی شهری
5 بررسی دفاع غیرعامل در تونل های استقرار نفرات (پناهگاه)
6 بررسی رفتار و ایمن سازی سازه بتونی موجود در برابر انفجار
7 طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی یک تونل صنعتی- دفاعی با تاکید بر تاثیرات پدافند غیر عامل
8 ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی تاسیسات تونل های نظامی(با کاربری فرماندهی و کنترل)
9 ملاحظات پدافند غیر عامل در تونل های مترو
10 بررسی عملکرد دالهای دوجداره در برابر بار انفجاری معلوم و بهینه سازی فاصله بین دالها
11 مطالعه رفتار دال بتنی تقویت شده با کامپوزیت در برابر انفجار حاصل از سلاح های کلاسیک با روش یک درجه آزادی
12 بررسی میزان تاثیر میزان آرماتور بر مقاومت دال بتنی مشخص در برابر انفجار آزمایشات با مقیاس واقعی
13 استفاده از ERP جهت افزایش مقاومت دال بتنی در برابر انفجار
14 بررسی تجربی و عددی ضربه بالستیک روی اهداف چند لایه ای الیافی فلزی GLARE
15 تحلیل انهدام پیشرونده ساختمان های بتنی در اثر انفجار سطحی غیر هسته ای
16 ملاحظات پدافند غیر عامل در جانمایی مخازن صنایع پتروشیمی فاز 2 عسلویه به منظور کاهش آسیب پذیری در شرایط بحران
17 تبیین الگوی مناسب برای مکانیابی محل استقرار قرارگاه سرزمینی لشگر با توجه به ملاحظات پدافند غیر عامل(مطالعات موردی ل 77 ثامن الائمه (ع))
18 بررسی رفتار قاب خمش بتنی مسلح تحت بارگذاری انفجاری
19 شناخت توان تصویر برداری ماهواره ای تجاری در کسب اطلاعات نظامی (شناخت تهدیدات) نوسط سنجنده های مادون قرمز و ارایه راهکارهای مقابله با آن
20 ساخت پوشش های پارچه ای با استفاده از تکنیک رنگرزی جهت استتار
21 مکان یابی با جاذبه و دافعه
22 چگونگی مقابله با تهدیدات تصویر برداری حرارتی ماهواره ها در خصوص اهداف صنعتی
23 ملاحظات طراحی استتار و اختفا در کاهش آسیب پذیری یک پناهگاه امن زیرزمینی با رویکرد پدافند غیر عامل
24 بررسی میزان تاثیر اصول پدافند غیر عامل در تامین ذخیره سازی و توزیع اقدام آمادی(طبقات 1 و 3 و 5) در صحنه جنگ ناهمگون نزاجا در منطقه غرب کشور 
25 بررسی و تحلیل اثر رنگ و سایه در طول موج های مرئی جهت شناسایی اشیا در تصاویر ماهواره ای و ارائه راهکار برای کنترل آنها
26 بررسی عوامل موثر بر نحوه آمایش سرزمینی آمادگاه های مهمانی آجا
27 ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک فضاهای امن (مراکز نظامی فرماندهی و کنترل)
28 ملاحظات پدافند غیر عامل در مکان های نیروگاه 360 مگا واتی ج. ا. ایران و تدوین راهبردهای عملی آن
29 مقایسه روش تحلیلی طیفی و تاریخچه زمانی برای بارهای انفجاری
30 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی طیف پاسخ بارهای انفجاری
31 مقاوم سازی دیوارهای بنایی موجود در برابر انفجارات با استفاده از مش فولادی و شاتکریت
32 بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی در محیط سنگی تحت بار ناشی از برخورد یک موشک
33 طراحی و پیاده سازی ابزاری برای جلوگیری از حملات تزریق کور SQL
34 بررسی مقاومت ضربه ای صفحات کامپوزیت لایه ای
35 بررسی رفتار اتصالات گیردار فولادی تیر به ستون تحت بارگذاری انفجاری و ارائه راهکارهای بهبود اتصالات
36 تهیه نمونه آزمایشگاهی پوشش انعکاس دهنده حرارت با استفاده از پودرهای فلزی
37 اصول طراحی و معماری انبارهای موشکی و مهمات از منظر پدافند غیر عامل
38 استخراج آسیب پذیری فیبر نوری شبکه های ارتباطی و ارائه راهکار مقابله با یک آسیب پذیری با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیر عامل
39 بررسی عددی- تجربی رفتار بتن تحت تاثیر بارگذاری با نرخ کرنش بالا و ارایه یک مدل ساختاری ترکیبی
40 تحلیل و ارایه راهکارهای راهبردی CCD در نیروی انتظامی جهت مقابله با تهدیدات تامین امنیت بازدارندگی و کنترل نواحی مرزی شرق کشور
41 نانو پودر جاذب امواج راداری، شیمیایی و مشخصه یابی ساختاری و جذب راداری در محدوده GHz 12- 8
42 تقویت ساختمان های مصالح بنایی با الیاف پلیمری در مقابل انفجار
43 نقش پول شویی در ایجاد بحران اقتصادی
44 تبیین الزامات طراحی پناه گاههای چند عملکردی شهری و ارایه طرح نمونه از دیدگاه معماری
45 الگوی واکنش اضطراری حریق مخازن فرآورده های نفتی انبار نفت شمال غرب تهران
46 طراحی معماری شبکه رایانه ای امن در سامانه اسکادای مرکز دیسپاچینگ ملی
47 استخراج و شبیه سازی الگوریتمهای شناسایی اهداف در تصاویر راداری سارSAR 
48 طراحی بهینه بسته های مخابراتی امن مرکز کنترل دیسپاچینگ
49 مقایسه و ارایه الگوی مدیریت بحران سانحه سقوط هواپیما
50 مطالعه تطبیقی مدیریت بحران های تیرم1378 و خرداد  و تیر ماه 1388 شهر تهران ( با رویکرد دانشجویی) و ارئه الگوی بهینه
51 ارایه الگوی بهینه اولویت بندی انبارهای نگهداری و توزیع فرآورده های نفتی با رویکرد پدافند غیر عامل
52 الزامات و ملاحظات طراحی معماری ساختمان های اداری از منظر پدافند غیر عامل
53 اصول و ملاحظات طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون مطالعه موردی تولید هواپیمایی بدون سرنشین
54 بررسی ضریب بزرگنمایی دینامیکی در ترکیب بار مورد استفاده برای تحلیل استاتیکی غیر خطی تخریب پیشرونده سازه های فولادی
55 بررسی و تحلیل طراحی مرکز دیسپاچینگ ملی و بازطراحی آن از منظر پدافند غیر عامل
56 سنتز، مشخصه یابی نوع W باریم هگزافریت و بررسی تأثیر سرب بر عملکرد استتاری مایکروویو در محدوده 8 تا 12/5 گیگا هرتز
57 معیارهای مکان یابی نیروگاه های فسیلی با رویکرد پدافند غیر عامل
58 ارایه یک الگو جهت تامین اقلام ضروری در بحران بر مبنای زنجیره تامین
59 کاربرد پانل های ساندویچی با فومهای فلزی در حفاظت انفجاری و ضربه ای
60 مقاومت پانل های متشکل از پروفیل های توخالی حاوی مصالح دانه ای در برابر انفجار
61 بهبود رفتار دینامیکی اتصال گیردار تیر به ستون بتن آرمه تحت بار انفجار با استفاده از پوشش FRP
62 ارائه یک مدل جریان اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از جنگ با تاکید بر رسانه
63 طراحی و ساخت ماکت از تاسیسات زیرزمینی با هدف بررسی اقدامات متقابل استتاری در باند مرئی بر اساس عامل آشکار ساز سایه
64 تدوین شاخص های وزن دهی به اجزای شبکه برق کشور جهت تعیین میزان اهمیت آنها در حوزه پدافند غیر عامل
65 تحلیل تغییر شکل صفحات مرکب با هسته فوم آلومینیوم در برابر امواج انفجار
66 بررسی تجربی، تحلیلی و عددی فرآیند نفوذ گلوله سرتخت در اهداف چند لایه الیافی - فلزی GLARE نامتقارن
67 بررسی و مدل سازی اثر مخرب پالس الکترومغناطیس روی برج کنترل دریایی مجهز به سامانه کنترل ترافیک دریایی(VTS)
68 آشکارسازی تغییرات زمین در خشکی و نواحی ساحلی با استفاده از ادغام اطلاعات ماهواره ای(مطالعه موردی بخشی از سواحل جنوب کشور)
69 ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی
70 ارائه الگوی بهینه سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت بحران - مطالعه موردی پالایشگاه دالان
71 تاثیر جسم پرتابه بر روی پایداری مغار زیرزمینی نیروگاه
72 طراحی و تدوین سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه
73 ارائه یک الگو به منظور تجهیز اتاق بحران مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
74 ارئه راهکارهای پدافند غیر عامل جهت طرح توسعه شهر قم
75 مدیریت بحران و الزامات آن در خطوط لوله زیر دریا مطالعه موردی خطوط لوله خارگ گناوه
76 ارزیابی آسیب پذیری پستهای برق 400 کیلوولت در مقابل تهدیدات نوین
77 الزامات پدافند غیر عامل در کاربری های همجوار انبارهای نفت مطالعه موردی : انبار نفت شمال شرق تهران
78 بررسی تاثیر حفره های توخالی در خاک سربار بر پاسخ سازه های مدفون در اثر انفجار در هوا
79 راهکارهای ایمنی صنایع حیاتی مستقر در فضاهای امن مدفون در برابر تهدیدات
80 ملاحظات پدافند غیر عامل در اندرکنش ورودی و خروجی شریان های حیاتی لوله های آب با سازه
81 بررسی رفتار اتصالات صلب ساختمان های با سیستم قاب خمشی فولادی در برابر انفجار
82 تدوین ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح جامع شهری با تاکید بر کاربریهای زمین شهری
83 تحلیل آسیب پذیری و ارائه روشی برای مقاوم سازی ستون بتنی مسلح با استفاده از پوشش های چند لایه تحت بار انفجار نزدیک
84 طراحی ایستگاه تقویت / تقلیل فشار گاز در شهرها ، کارخانجات ، صنایع با رویکرد پدافند غیر عامل
85 بررسی تاثیر اندرکنش خاک - سازه - سیال در مخازن بتن مسلح روزمینی تحت بار انفجار سطجی
86 آسیب های فیزیکی مرکز  داده و ارایه الگوی مناسب بر اساس راهکارهای پدافند غیر عامل
87 ارایه الزامات طراحی و اجرایی شیوه قالب تونلی در برابر انفجار و تعیین حالت بهینه اقتصادی در جهت عملکرد توام آن ها در برابر بارهای دینامیکی و استاتیکی
88 تهیه چک لیست ارزیابی سریع مقاومت ساختمان های بتنی قاب خمشی موجود در برابر خرابی پیشرونده
89 ارائه راهکارهای ایمن سازی تاسیسات گازرسانی شهری در برابر تهدیدات
90 بررسی طول مهارتی آرماتورهای طولی اتصالات در رفتار قاب بتن مسلح تحت بار انفجاری
91 طراحی سازه های پوسته مسطح بتن مسلح در مقابل موج انفجار بر اساس تئوری خطوط تسلیم و پلاستیسیته گسترده
92 ارزیابی آسیب پذیری ناشی از حمله هوایی به تصفیه خانه جلالیه از نگاه فرآیندی
93 ارائه روش طراحی برای جلوگیری از خرابی پیشرونده در سازه های بتنی با استفاده از قاب فولادی مهاربندی شده ی قرار گرفته در بالای ساختمان و کابل
94 بررسی آسیب پذیری بخش حمل و نقل جاده ای استان کردستان ناشی از بحرانهای انسانساز
95 محاسبه طیف پاسخ ناشی از انفجار هوایی در حوزه های میدان متوسط و دور
96 بررسی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن به روش عددی در برابر انفجار
97 شبیه سازی و تحلیل اثر نویز و تشعشعات الکترومغناطیسی در سیستم کنترل ایستگاه زمینی
98 تاثیر پدافند غیر عامل بر امنیت بنادر جنوبی کشور ( بندر شهید رجایی )
99 شبیه سازی و ارائه الگوی آشکارسازی نهان نگاری در فرمتهای متداول تصویری
100 مدیریت بحران ناشی از سوانح دریایی در منطقه بندر عباس و تنگه هرمز (شناورها)
101 نقش پدافند غیر عامل در حفظ سیستم سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران
102 تبیین ملاحظات دفاع غیر عامل و تعیین اولویتهای راهبردی در بندر بوشهر
103 مدیریت آب شرب اضطراری- مطالعه موردی،شهر تهران (بحران ناشی از شرایط جنگ)
104 بهسازی مخازن فولادی استوانه ای در برابر بارهای انفجاری
105 اصول طراحی ورودی و خروجی های فضای امن زیرزمینی (انبار مهمات راهبردی)
106 اثر لایه های جاذب انرژی بر الگوی شکست دالهای بتن مسلح تحت اثر بار انفجار
107 سنتز نانو پودر مغناطیسی باریم هگزا فریت و مطالعه خواص جذب در بازه 12/5GHz تا 18
108 اثر شکل منبع انفجار بر نیروهای وارد بر پوشش تونل های مدفون حفر شده در سنگ
109 راهبردها و اصول طراحی فضای سبز در برابر تهدیدات از منظر پدافند غیر عامل
110 برنامه راهبردی پدافند غیر عامل در حوزه انرژی های نو
111 مطالعه تطبیقی استانداردهای مورد استفاده ایمنی مخازن LPG و ارائه الگوی بومی بر اساس ملاحظات پدافند غیر عامل
112 بررسی جایگاه پدافند غیر عامل در ساختار سازمانی HSE
113 ارزیابی ریسک سایت سامانه موشکی S-200 در مقابل تهدیدات سخت دشمن فرا منطقه ای
114 اصول طراحی پناهگاه های دو منظوره مجتمع های مسکونی
115 نقش عملیات روانی در مدیریت بحران های سیاسی (مطالعه موردی آشوب های شهری تهران در سال 1388)
116 بررسی سبک های معماری و تدوین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیر عامل
117 بررسی رفتار اتصالات فولادی صلب در برابر تخریب پیشرونده
118 مقایسه حاشیه ایمنی ساختمان های با قاب خمشی به روش استاتیکی معادل و دینامیکی غیر خطی
119 به کارگیری و تبیین روش آشکارسازی تغییرات جهت شناسایی دهانه ورودی تاسیسات مدفون در باند مرئی
120 طراحی بهینه سازه زیر زمینی در مقابل بار انفجاری
121 ارائه و تبیین الگوی ارزیابی آسیب پذیری و تامین امنیت بنادر در مقابله با تهدیدات احتمالی در خلیج فارس
122 شبیه سازی عددی نفوذ پرتابه در بتن مسلح الیافی
123 رفتار دیوار بتن مسلح کوتاه در برابر بارگذاری انفجاری
124 تحلیل و بررسی حساسیت پارامترهای حفاظت یک اتاق رایانه در برابر تهدیدات الکترومغناطیس با ارائه راهکارهای حفاظتی براساس استانداردهای IEC
125 ارائه الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب پذیری و خطرپذیری زیرساخت های حیاتی بر مبنای تهدیدات دشمن
126 تبیین شاخص های مکانیابی بنادر جدید در سواحل دریای عمان با رویکرد پدافند غیر عامل
127 راهکارهای پدافند غیرعامل در سلسله مراتب شبکه معابر شهری (نمونه موردی پهنه بندی آسیب پذیری معابر اصلی مناطق 2 و 5 تهران)
128 طراحی درهای انفجاری فولادی با در نظر گرفتن اثرات تغییر شکل های هارمونیک مرا
129 بررسی آسیب پذیری عرشه پل میانگذر دریاچه ارومیه تحت انفجارات خودرویی
130 تحلیل دال بتنی مقاوم سازی شده با FRP به روش یک درجه آزادی
131 تحلیل سازه ای یک ساختمان بلند با سیستم سازه ای لوله تحت اثر زلزله، انفجار و بارهای معمولی
132 تبیین نقش خلاقیت در طراحی یک صنعت با رویکرد پدافند غیر عامل
133 ارائه الگوی مکان یابی بهینه مجتمع های صنعتی فولاد سازی از منظر پدافند غیر عامل
134 طراحی مرکز دیسپاچینگ محلی امن در برابر پالس های الکترومغناطیس با تاکید بر جانمایی سامانه ها
135 ارائه الگوی مکان یابی مخازن استراتژیک زیرزمینی ذخیره مواد نفتی و جانمایی تاسیسات مرتبط
136 بررسی پارامتریک تاثیر پوشش FRP بر بهبود عملکرد تیرهای بتنی تحت بار انفجار
137 تبیین ملاحظات طراحی شریان های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل برای نیروگاه برق یزد
138 ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل در پایانه نفتی خارگ
139 اثر نوع ماده منفجره بر نیروهای داخلی ایجاد شده در تونل های حفر شده در سنگ
140 تغییر در طراحی سیستم ایستگاه تقلیل فشار گاز به منظور برقراری سریع تر جریان گاز پس از انهدام ایستگاه 
141 ارزیابی شبکه معابر و بافت شهری در برابر تهدیدات دشمن با ملاحظات پدافند غیرعامل مطالعه موردی محدوده مرکزی شهر همدان
142 کاهش فشار در طراحی شبکه های گازرسانی شهری به سطح بهینه به منظور کاهش آسیب پذیری
143 بررسی آسیب پذیریهای شبکه زیرساخت فیبر نوری کشور در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی و ارایه راه کارهای پدافند غیر عامل
144 بررسی مهندسی پدافند غیرعامل در سدهاي خاکی و علل خرابی هاي آن
145 راهکارهای دفاع غیرعامل در طراحی پالایشگاه شیراز در برابر تهدیدات
146 مطالعه عملکرد بتن الیافی تحت اثر برخورد و نفوذگلوله
147 اثرخاکسترپوسته برنج روی مقاومت بتن مسلح به تراشه های فولادی در مقابل نفوذ پرتابه های سبک
148 بررسی روش های مقابله با حسگر اَی حرارتی ي تعیین قدرت استتاری آنها در برابر دوربین حرارتی و ارائه یک نمونه عملی
149 ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی تونل و ساختمان های تحت انفجار داخل و مطالعه موردی
150 کاربرد مواد کامپوزیت FRP درمقاومسازی سازههای بتنی در برابر بارهای انفجاری
151 حفاظت از سامانه های ارتباطی رادیو مایکروویوی در مقابل پالس های الکترومغناطیسی پرقدرت HPM
152 چگونگی افزایش عمر مفید سازههاي امن و زیرزمینی در خاكهاي سولفاته(اسیدي و قلیایی)
153 مطالعه پارامتریک دیوار برشی ساخته شده از ورق فولادی موج دار در برابر انفجار
154 تحلیل عددی و تجربی رفتار مواد متخلخل فوم در جذب انرژی ضربه ای
155 ارزيابي معيارخرابي سازههاي مدفون درخاک تحت بار انفجار بيروني
156 الگوي ارزيابي ريسك امنيتي و خارجي سامانه هاي آبرساني
157 بررسي رفتار دودكش هاي بتني تحت بار انفجار
158 سنتز و مشخصه يابی نوع W باريم هگزا فريت و بررسی تأثير برخی از عناصر خاکی نادر بر عملکرد استتار مايکروویوي آن
159 ملاحظات طراحی فضاهای چند منظوره بزرگ مقیاس زیرزمینی شهری از منظر پدافند غیرعامل
160 تدوین ملاحظات پدافند غیرعامل در یک مجتمع آموزشی نمونه موردی دبیرستان شهید عموئیان
161 طراحی و مدلسازی یک سیستم استتار مرئی مبتنی بر OLED
162 شاخص های فرمهای معماری ساختمان های مقاوم در برابر موج انفجار
163 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دالهایی از جنس بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی با و بدون میلگرد تحت بار انفجار
164 تعیین مقاومت تیرهای بتن مسلح پس از انفجار 
165 استمرار جریان اطلاع رسانی در شرایط بحران با روش RDS در فرکانس FM رادیویی
166 آشکارسازی اهداف مدفون با استفاده از اثر تغییرات بافت و راههای ارتباطی
167 ارزیابی اقدامات استتاری بر اساس ویژگیهای طیفی در محدوده طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک
168 ارائه راهکارهای طراحی مقابله با شناسایی زیر زمینی در برابر سنجنده ها در طیف مرئی
169 بررسی تاثیر سربار خاکی به روی رفتار سازه امن مدفون تحت بارگذاری انفجاری
170 تدوین الگوی تهدید شناسی نمایندگیهای وزارت امور خارجه در سطح بین الملل (سفارت)
171 تدوین دستورالعمل عمومی حفاظت در برابر بمب های نوترونی و سلاح های دی یو
172 ارزیابی راهکارهای طراحی پایدار مسجد محله و ارائه الگوی نمونه
173 تحلیل عددی مقیاس پذیری آزمایشهای انفجاری در دستگاه سانتریفیوژ
174 نانو پودر جاذب امواج راداری سنتز شیمیایی و مشخصه یابی ساختاری و جذب راداری در محدوده GHz8-12
175 تبیین اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی بنادر
176 مقایسه رفتار دیوارهای پر کننده با مصالح بتن سبک و با مصالح بنایی مسلح در مقابل برخورد و نفوذ پرتابه ها 
177 تبیین تاثیر عملیات روانی بر دانشجویان شهر تهران در فتنه سال 1388 از منظر نخبگان عملیات روانی 
178 تدوین شاخص های پدافند غیرعامل در مکان یابی ایستگاههای فرستنده تلویزیونی
179 ملاحظات طراحی فضاهای سبز شهری از منظر پدافند غیرعامل با تاکید بر پارک شهر
180 ملاحظات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با تاکید بر فضای سبز منطقه 8 تهران
181 بررسی آثار بار انفجار هوایی به روش استاتیکی معادل بر روی یک ساختمان کوتاه مرتبه با سیستم قاب خمشی بتنی
182 بررسی رفتار سازه های بتنی نیم دایره ای قوسی در برابر انفجارهای داخلی
183 بررسی تاثیر انفجار داخلی در سازه های قوسی نیم دایره ای با تکیه گاه دیوار
184 تحلیل سایه در تصاویر چند طیفی در محدوده مرئی و ارائه راهکارهای جبران سازی
185 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار دالهایی از جنس بتن فوق توانمند با الیاف فولادی تحت اثر موج انفجار
186 ارائه الگوی توسعه منابع انسانی سازمان پدافند غیرعامل با رویکرد آموزشی و تحصیلات تکمیلی
187 تبیین اصول طراحی فضاهای امن زیرزمینی صنایع الکترونیکی از منظر پدافند غیرعامل 
188 اصول طراحی بیمارستانهای صحرایی امن از منظر پدافند غیرعامل 
189 تجزیه و تحلیل چگونگی امکان کاهش خطر هوا فضایی دشمن فرا منطقه ای علیه یکی از مراکز منطقه ای شبکه فرماندهی و کنترل پدافند با رویکرد پدافند غیرعامل 
190 تعیین سطح عملکرد قاب های بتنی طراحی شده بر اساس آیین نامه های زلزله در برابر بارگذاری انفجار 
191 بررسی اثر خواص سطحی و شکل سطح مقطع الیاف بر رفتار بتن های الیافی در برخورد پرتابه های با سرعت متوسط
192 ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل  جهت مجتمع مسکونی شهید سرلشکر ولی الله فلاحی 
193 شبیه سازی عددی شکل گیری جت حاصل از خروج گود و نفوذ آن در اهداف بتن مسلح
194 طراحی و شبیه سازی سیستم زمین مناسب برای یک اتاقک شیلد شده در مقابل تهدیدات الکترو مغناطیس باند پایه
195 طراحی و مدل سازی سلول TEM به منظور راه اندازی آزمایگاه EMP مطابق استاغندارد MIL-STD-461 بر مبنای پروتوکل های RS، جهت بررسی تاثیر پذیری قطعات الکترونیکی در مقابل تشعشعات EMP
196 نقش پدافند غیرعامل در مقابله با حملات سایبری در وزارت آموزش و پرورش
197 بررسی اثر پارامترهای دیوار محافظ بر روی انرژی انفجاری منتقله به سازه با استفاده از AUTODYN
198 ارزیابی اقدامات پدافند غیرعامل در حفاظت از زیر ساخت های حیاتی کشور 
199 عوامل موثر بر اقدامات ناجا در حوادث پس از انتخابات تهران بزرگ سال 1388
200 نقش پدافند غیرعامل در امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380
201 نقش هوانیروز در مدیریت بحران زلزله در شهر تهران با رویکرد پدافند غیرعامل 
202 آسیب ها و تهدیدات دام و طیور از منظر پدافند غیرعامل 
203 نقش مرکز فرماندهی و کنترل ناجا در مدیریت بحران های اجتماعی در دهه 80 
204 اثرات به کار گیری فناور بیومتریک در امنیت اطلاعات
205 نقاط قوت و ضعف استفاده از فناوری رایانه در برگزاری آزمون های سراسری مقطع کارشناسی ارشد
206 عوامل موثر بر کارایی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محیط سایبری با رویکرد پدافند غیرعامل 
207 حفاظت از سامانه های ارتباطی رادیو ماکرو ویوی در مقابل پالسهای الکترومغناطیسی پر قدرت(HPM)
208 اصول و معیارهای مهندسی پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای تاسیسات آبرسانی شهری 
209 نقش شبکه های سیار موردی (Ad HOC) در مدیریت بحران زلزله
210 تدوین روش های پدافند غیرعامل در طراحی بیمارستان های صحرایی 
211 شناخت قابلیت ها و توانمندی های رادارهای روزنه مصنوعی (SAR) و ارائه روش های پدافند غیرعامل 
212 بررسی کاربرد پلی استایرن های منبسط شده بر سازه های زیر زمینی مقاوم در برابر انفجار  
213 نقش حفاظت اطلاعات آجا در پدافند غیرعامل 
214 بررسی روشهای کاهش آسیب پذیری سامانه های کلرزنی تصفیه خانه های آب و ارائه راهکار مناسب
215 اصول طراحی درب های ضد انفجار کامپوزیتی
216 طراحی سامانه فرماندهی و مدیریتی امن در برابر تهدیدات ناشی از سنجنده های صوتی
217 آسیب شناسی ایستگاههای مترو در برابر تهدیدات انسان ساخت و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری
218 طراحی یک محل امن برای نگهداری هواپیماهای نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل
219 مقایسه حاشیه ایمنی ساختمان های فولادی قاب خمشی در برابر تخریب پیشرونده ناشی از زلزله و بار انفجار در دو حالت شکل پذیری متوسط و زیاد
220 ارزیابی کارآیی اقدامات آفــایی در تصــاویر سـنجش از دور بر اساس پارامتر بافت و شکل
221 مقايسه آزمايشگاهي و تحليل عددي رفتار پانل هاي بتن فوق توانمند مسلح شده با الياف فولادي تحت اثر ضربه و نفوذ پرتابه ها

اول صفحه