ردیف لیست کتاب های سایبری(فاوا)
1 آرایه های ccdدوربینها و نمایشگرها
2 آینده سایبری آمریکا؛امنیت ورفاهدر عصر اطلاعات
3 ارتباطات متحرک امن،ایمن وپایداربا بکه بی سیمad-hoc
4 الگو های سناریونویسی
5 امنیت و جنگ سایبری
6 اینترنت و دفاع سایبری
7 با فناوری نوین
8 باماک(بانک اطلاعات متخصصین انفورماتیک کشور)
9 بد افزار و پدافند غیر عامل
10 برنامه ریزی استراتژیک موسسات تحقیق وتکنولوژی
11 برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
12 بکارگیری وتوسعه فن آوری اطلاعات در صنعت دفاعی کشور
13 به سوی فضای رایانه ای امن تر
14 بهترین ها در امنیت اطلاعات
15 پدافند غیر عامل در جنگ های نوین
16 پدافند غیر عامل در جنگ های نوین(ش،م،ه)
17 پدافند غیر عامل در مقابل ماهواره های شناسایی
18 پردازش تصاویر ماهواره ای بانرم افزار ژئوماتیکا
19 پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات(iso27001)در ساز
20 تأثیر اینترنت بر هویت ملی
21 تحليل اجزاي محدود با كمك ABAQUS
22 تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل
23 تغییرات جهان گستر فناوری به سوی فناوری های نرم
24 تهدیدات فضای سیبر و مدیریت امنیت اطلاعات
25 جمع آوری نوین اطلاعات وامنیت ملی
26 جمع آوری نوین اطلاعاتی و امنیت ملی
27 جنگ اطلاعات
28 جنگ اطلاعات،اصول و عملیات
29 جنگ الکترونیک برای صحنی نبرد دیجیتالی
30 جنگ الکترونیک در مخابرات
31 جنگ الكترونيك
32 جنگ سایبر و تروریسم سایبر
33 جنگ شبکه محور
34 جنگ،راهبرد و اطلاعات
35 حسابداری وکنترلهای مالی دولتی
36 حفاظت اطلاعات
37 حفاظت اطلاعات و پدافند غیر عامل
38 حفظ امنیت کودکان در اینترنت
39 حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات
40 حقوق وامنیت در فضای سایبر
41 خلاصه مقالات جنگ های نوین،ابعاد علمی و راهکارها
42 دسترسی به اطلاعات تعهدات و تکالیف
43 دستور العمل حفاظت سیستم های کامپیوتری
44 دفاع سایبری وامنیت رایانه(1)
45 دورنمای فناوری بیومتریک در 20 سال
46 راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه
47 راهکار ها وراهبردهای ایالات متحده برای جنگ سایبر
48 راهکارمقاوم سازی ومعرفی استاندارد الکترومغناطیس
49 راهکارها وراهبردهای ایالات متحده برای جنگ سایبر(3)
50 راهنمای ایجادیک تیم پاسخگویی به رخدادامنیتی کامپیو
51 رزمایش و سناریو نویسی پدافند غیر عامل
52 رهنامه جنگ الکترونیک مشترک آمریکا
53 ساختمان داده ها
54 سازمان و مأموریت در اطلاعات(1)
55 سامانه های رایانه ای اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا
56 سامانه های عملیاتی/تاکتیکی فرماندهی و کنترل
57 سیستم هوشمند خبره و تصمیمات راهبردی
58 شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد
59 شناخت آسیب پذیری ها و امنیت شبکه
60 فرهنگ تشریحی کامپیوتر
61 فرهنگ تشریحی واژگان راهبرد بارویکرد فناوری اطلاعات
62 کتابنامه پدافند سایبری
63 کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
64 کنفرانس ملی دفاع سایبری
65 گزیده ای از عصر اطلاعات
66 ماهواره ها در عملیات روانی آمریکا
67 مخابرات و ارتباطات
68 مدیریت امنیت فناوری اطلاعات
69 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات-راهبرد خدمات
70 مدیریت راهبردی عصرمدار
71 مرجع تکنیک های پیشرفته
72 معماری آگاهی اشتراکی وضعیت در محیط های شبکه مدار
73 معماری امنیت اطلاعات
74 مقدمه ای بر اصول رمز نگاری
75 مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر
76 مقدمه ای بر سامانه های فرماندهی و کنترل
77 مهندسی پدافند غیر عامل در فناوری اطلاعات
78 نقش فناوری اطلاعات در جنگ های آینده
79 نقش کامپیوترهای شخصی در دفاع سایبری
80 نقش مخابرات در عملیات طوفان صحرا