ردیف لیست کتاب های رسانه(فرهنگی)
1 ارزیابی اثر بخشی آموزش های سازمانی
2 اصول و مبانی پدافند غ ع
3 اصول و مبانی پدافند غیر عامل
4 امنیت فرهنگی
5 برنامه راهبردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
6 پدافند غیر عامل مقابله با بحرانهایEMP-صداوسیما
7 پشتیبانی نظامی درسپاه های صدراسلام وسیرتحول
8 پوستر
9 تحقق اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
10 تحلیل رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی(جلد 3)
11 تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی(جلد1)
12 تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی(جلد2)
13 تروریسم،فرهنگ و رسانه
14 تهدید رسانه ای(رادیو های بیگانه فارسی زبان)
15 تهدیدات رسانه ای وراهبرد های مقابله
16 جمع آوری و پرورش اخبار
17 چگونه دیده می شویم؟
18 دوره های تخصصی پدافند غیر عامل
19 رسانه و پدافند غیر عامل
20 سناریو ها؛هنر گفتگوی راهبردی
21 فرهنگ ایمنی
22 فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیر عامل
23 فصلنامه مرزبانان
24 کاریکاتوراتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه
25 کتابنامه پدافند غیر عامل جلد اول
26 کمر درد شغلی (بیماری های ناشی از کار(2))
27 کیک قدرت و رسانه های نوین
28 مدیریت استراتژیک رسانه
29 مدیریت رسانه
30 ناتوی فرهنگی
31 نیمه پنهان(نقش رهبری در مدیریت بحران ها(1))
32 نیمه پنهان(نقش رهبری در مدیریت بحران ها(2))
33 نیمه پنهان(نقش رهبری در مدیریت بحران ها(3))