ردیف لیست کتاب های جغرافیای نظامی
1  GPSکاربرد
2 GIS (جي.آي.اس.) به زبان ساده
3 آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS
4 اصول و مباني جغرافياي نظامي
5 اقلیم شناسی ایران
6 اكولوژي توصيفي و آماري پوشش گياهي
7 پردازش(سیستم اطلاعات جغرافیایی)
8 جغرافیای عمومی ایران
9 جغرافیای نظامی 1
10 جغرافیای نظامی ایران(جلد4)
11 جغرافیای نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
12 جغرافياي نظامي 2
13 راهنماي تهيه نقشه‌هاي موضوعي از تصاوير
14 سنجش از دور حرارتی در فرایند های سطح زمین
15 سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
16 سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي GIS [جي. آي. اس]
17 شناسنامه جغرافیایی طبیعی ایران
18 مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی
19 مقالات همایش جغرافیا کاربردهای دفاعی و امنیتی
20 مقدمه ای بر آمایش و مکان یابی
21 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران (جلد 1)
22 مقدمه بر جغرافیای نظامی ایران جلد 3
23 مقدمه بر جغرافیای نظامی ایران جلد دوم