برنامه آموزش بلند مدت

در مدت چند سال اخیر در دانشگاههای معین سازمان پدافند غیر عامل کشور دوره های دانشگاهی دکتری در سه رشته و گرایش کارشناسی ارشد در هشت گرایش و کارشناسی حرفه ای (علمی کاربردی) اجرا شده و دانشجویان زیادی فارغ التحصیل شده یا در حال تحصیل می باشند. البته تمامی این رشته و گرایش ها در فرایند تصویب وزارت علوم و تحقیقات قرار گرفته و به تدریج مصوب شده اند:

1)     دوره دکتری ( دانشگاه عالی دفاع ملی) :

-         مدیریت راهبردی، گرایش پدافند غیر عامل 

-         مدیریت دفاع سایبری دفاع سایبری

2)     دوره های کارشناسی ارشد(دانشگاه مالک اشتر- دانشگاه امام حسین ع - دانشکده فارابی) :

-  رشته پدافند غیر عامل در گرایش های: سازه طراحی آفا (CCD) مدیریت بحران ناشی از جنگ گرایش طراحی تولیدات صنعتی امنیت ملی دفاع سایبری مدیریت رسانه 

اخیرا دوره های دیگری نیز در سیر مراحل تصویب قرار گرفته یا تصویب شده اند.

3)     کارشناسی حرفه ای (علمی کاربردی):

دانشگاه علمی کاربردی در چند مرکز آموزش علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای پدافند غیر عامل را راه اندازی و اقدام به پذیرش دانشجو نموده که در دفترچه دانشگاه علمی و کاربردی محل های مراکز یاد شده درج شده است.