صدور گواهینامه پدافند غیرعامل

شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل در گروه های پدافند کالبدی(انرژی، صنعت، معدن، نفت و گاز) با تکمیل فرم های زیر می تواند درخواست خود را جهت اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل در حوزه های ذکر شده به سازمان پدافند غیرعامل کشور مراجعه نمایند.

همچنین شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه در حوزه های (معماری و شهرسازی، راه و ترابری، سازه) می توانند با تکمیل فرم های زیر و مراجعه به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هر استان، نسبت به اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل اقدام فرمایند.

فرم آمار و اطلاعات شرکت ها (رزومه و گزارش عملکرد)

رزومه نیروی انسانی (اعضاء هیئت مدیره و تیم فنی شرکت)