شعار امسال، هم خطاب به مسئولین است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال [حمایت از] کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه‌چیز.

کاهش اندازه فونت   افزایش اندازه فونت   اندازه فونت پیش فرض  چاپ        ارسال به دوست

نمرات دوره های تربیت مربی عمومی

 

کدملی کد عضویت دوره آزمون ارائه مجدد پروژه معدل
493244743 11303190 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
1378190831 13093645 دوره6 57 63 4 124
1755784392 13093717 دوره6 52 55   107
2080273574 13093719 دوره6 57 ارائه مجدد 7 64
2091972851 13093733 دوره6 63/5 ارائه مجدد   63/5
2571757849 77313255 دوره6 عدم حضور عدم حضور 25 25
2708365916 13093059 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
3149933374 13093690 دوره6 57 65 13 135
3255791162 13093642 دوره6 61 53 15 129
3258296235 13093643 دوره6 58 77 6 141
4569570542 13093595 دوره6 62 80   142
6309959336 13093668 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
0014682931 13093692 دوره6 55 65 5 125
0050071467 13093688 دوره6 54/4 62 20 136/4
0055533876 13093692 دوره6 61 ارائه مجدد 10 71
0064129640 13093716 دوره6 55 71   126
0064207285 13093718 دوره6 57 74   131
0064211274 13097677 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
0068947216 13093706 دوره6 58 44 5 107
0077853660 13093711 دوره6 57 75 25 157
559047991 13093760 دوره7 58/2 68   126/2
4640029985 17020795 دوره7 63 69   132
2003324933 13093749 دوره7 58 54 13 125
2691347273 13093456 دوره7 57 ارائه مجدد   57
1381071716 13093740 دوره7 59 54   113
65242203 17020607 دوره7 عدم حضور عدم حضور   0
5228632050 17020851 دوره7 57/7 50 10 117/7
2659240132 17020725 دوره7 53 50 24 127
59655151 17020817 دوره7 59 65   124
451644875 17020816 دوره7 58 60   118
64606351 17020761 دوره7 60 ارائه مجدد   60
491545088 17020812 دوره7 63 ارائه   63
2280063735   دوره7 54 ارائه مجدد 20 74
72418427 17020811 دوره7 60/6 62   122/6
1360505229 17020091 دوره7 58 53   111
0010862950   دوره7 61 68 25 154
2802854331   دوره7 68 86 25 179
1819607801   دوره7 55 62 20 137
1740796365 17020827 دوره8 0 0 0 0
10072438 17020496 دوره8 47/5 37/5 0 85
1229708588 17020852 دوره8 44/6 78/1 0 122/7
451309146 17020854 دوره8 0 0 0 0
79249248 17020857 دوره8 45/6 78/1 0 123/7
2431103048 17020856 دوره8 0 0 0 0
62995936 17020855 دوره8 0 0 0 0
872501671 17020861 دوره8 0 0 0 0
0042858348 13093131 دوره8 0 0 0 0
64602761 17020863 دوره8 37 75 0 112
4172752055 17020883 دوره8 29/4 0 0 29/4
942618157 17020862 دوره8 0 0 0 0
4949696351 17020337 دوره8 46 71/9 0 117/9
83978925 17020884 دوره8 39/4 62/5 0 101/9
5489947128 17020621 دوره8 0 75 0 75
1377476308 17020-887 دوره8 37 62/5 0 99/5
1639089381 17020888 دوره8 0 0 0 0
492732991 17020889 دوره8 45 0 0 45
2740852215 17020890 دوره8 41/3 50 0 91/3
61891193 17020748 دوره8 42/3   0 42/3
3040040006 17020775 دوره8 48/9 56/3 0 105/2
75799979 17020747 دوره8 34/2 0 0 34/2
1284228894 17020917 دوره 9 53/5 54 مکانیابی صنایع آبی 107/5
1292648260 17020919 دوره 9 54 60 سازه های آبی از دید پدافند 114
2296361137 17020014 دوره 9 51/5 50 مدیریت بحران یا فناوریهای نوین در پدافند غیرعامل 101/5
55380751 17020938 دوره 9 0   مدیریت بحران در پ غ ع 0
2121303618 17020985 دوره 9 49 56 ساختار مدیریتی پ غ ع در استانها 105
2751114563 70401007 دوره 9 0   سازه های آبی از دید پدافند 0
67354459 170201019 دوره 9 46 62 پدافند سایبری 108
2970407256 170201020 دوره 9 41/5 50 تاثیر پ غ ع در امنیت ملی 91/5
1550746650 17020105 دوره 9 0   اقتصاد مقاومتی در پ غ ع 0
84705663 17020429 دوره 9 44 64 معماری همساز با پ غ ع 108
933660537 17020-1025 دوره 9 0   پدافند زیستی در گیاهان 0
14961628 17020-878 دوره 9 44 58 سازه های پدافندی  102
3621947981 17020-1021 دوره 9 49 46 CCD در حوزه هوا فضا 95
1271442647 17020-1002 دوره 9 0   سازه های پدافندی  0
63733072 17020-923 دوره 9 48/5 56 تهدیدات پرتوی در پ غ ع  104/5
79852548 17020-910 دوره 9 0   سازه های پدافندی  0
4959987987 17020-624 دوره 9 52 50 پدافند زیستی در گیاهان 102
0012772143 17020-497 دوره 9 44/5 52 بافت شهری همساز با پ غ ع  96/5
4591330427 1027-17020 دوره 9 47 58 معماری همساز با پ غ ع 105
2595979213 17020-931 دوره 9 48/5 60 سازه های مکانیکی در خاک از دید پدافندی 108/5
921186770 17020-1053 دوره 9 46 60 ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل با استفاده از swot 106
3240090015 17020-1048 دوره 9 47/5 58 تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه های شهری در قالب طرحهای جامع شهری ازدید پددافندی 105/5
0532483911 17020-388 دوره 9 51/5 62 سازه های فردوگاهی از دید پدافندی 113/5
1819586111 17020-389 دوره 9 45/5 64 تهدیدات سایبری در خطوط هوایی 109/5
0070801584 17020-390 دوره 9 50 64 تهدیدات زیستی در خطوط هوایی 114
0067394973 17020-391 دوره 9 50/5 54 پدافند غیرعامل در غرب 104/5
2432223241 17020-984 دوره 9 54 52 مدیریت بحران در تهدیدات زیستی 106

 


١٠:٣٩ - دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٥    /    شماره : ١٥٢    /    تعداد نمایش : ١٥١٧خروج
آدرس: تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان امام خمینی- روبروی ایستگاه جامی

کوچه ناظم - پلاک 7 (ساختمان شهید ابراهیم هادی)

مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور

کدپستی: 1158754422

تلفن مرکز:66978229-021

Email: info@pdrc.ir      pdrc110@gmail.com

ارتباط با کانال سروش: http://sapp.ir/pdrc.ir